Finansiella tjänster

Kategorin Finansiella tjänster innehåller finans- och tjänsteinriktade ramavtal framtagna för att underlätta kommunernas finansiella hantering. Exempel på befintliga avtal är banktjänster, inkasso och pension.

Kontaktperson

Rosanna Jederby

Rosanna Jederby

Tel:
08-709 59 04
Skicka e-post

Kategoriansvarig Rosanna Jederby berättar om sin kategori

"Ramavtalen inom min kategori upplevs i vissa fall som komplexa och problematiska att upphandla själva för kommunen. Med det i beaktande vill vi erbjuda färdiga helhetslösningar som är lätta, trygga och säkra. Visionen är att säkerställa bästa möjliga avtal för kunderna samtidigt som vi förblir en attraktiv försäljningskanal för leverantörerna. Just nu upphandlar vi revisionstjänster med ambitionen att skapa ett nytt, relevant ramavtal inom olika uppföljningstjänster. Syftet är att det ska bli enklare att avropa revisorer.

Utveckling: Jag samtalar dagligen med kunder, leverantörer och bransch så jag kan förstå vilka utmaningar och möjligheter som finns inom kategoriområdet. Arenor vi möts på är bland annat mässor och olika sorters events. Utöver detta är målsättningen att ha en aktiv avtalsförvaltning i ramavtalen så kundnöjdhet och följsamhet ökar."

Ramavtal inom Finansiella tjänster

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Pension 2016 2021-02-05 -
Inkassotjänster 2014 2020-02-12 -
Banktjänster 2015 2019-05-01 -
Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014 2019-09-06 -
Lunchkort 2016-2 2019-09-21 -

Pågående upphandlingar inom Finansiella tjänster

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Kreditupplysning 2018 Pågående - November 2018
Tjänster för avtalsuppföljning 2018 Pågående 37 dagar kvar (2019-01-18) September 2019
Banktjänster 2018 Planerad - April 2020
SKL Kommentus UC