Finansiella tjänster

Kategorin Finansiella tjänster innehåller finans- och tjänsteinriktade ramavtal framtagna för att underlätta kommunernas finansiella hantering. Exempel på befintliga avtal är banktjänster, inkasso och pension.

Kontaktperson

Rosanna Jederby

Rosanna Jederby

Tel:
08-709 59 04
Skicka e-post

Kategoriansvarig Rosanna Jederby berättar om sin kategori

"Ramavtalen inom min kategori upplevs i vissa fall som komplexa och problematiska att upphandla själva för kommunen. Med det i beaktande vill vi erbjuda färdiga helhetslösningar som är lätta, trygga och säkra. Visionen är att säkerställa bästa möjliga avtal för kunderna samtidigt som vi förblir en attraktiv försäljningskanal för leverantörerna. Just nu upphandlar vi revisionstjänster med ambitionen att skapa ett nytt, relevant ramavtal inom olika uppföljningstjänster. Syftet är att det ska bli enklare att avropa revisorer.

Utveckling: Jag samtalar dagligen med kunder, leverantörer och bransch så jag kan förstå vilka utmaningar och möjligheter som finns inom kategoriområdet. Arenor vi möts på är bland annat mässor och olika sorters events. Utöver detta är målsättningen att ha en aktiv avtalsförvaltning i ramavtalen så kundnöjdhet och följsamhet ökar."

Pågående upphandlingar inom Finansiella tjänster

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Inkasso- och påminnelsetjänster 2019 Överprövad - Januari 0001
Pension 2019 Planerad - December 2020