Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018

Ramavtalet för järnhandelsvaror fyller behovet av exempelvis traditionella verktyg, redskap, utrustning, elmaterial och sanitet till din verksamhet. Det breda produktsortimentet passar för såväl dagligt underhåll som reparationer och renoveringar.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018

2020-03-13 till 2024-03-12

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Om ramavtalet

Det finns två avtalsområden: e-handel och webbutik samt köp i fysisk butik.

E-handel

Ramavtal med Ahlsell Sverige AB ger verksamheten möjlighet att beställa artiklar via e-katalog, Punsch Out och/eller webbutik. Avtalet omfattar cirka 66 000 artiklar. Beställaren kan avgränsa omfattningen på det sortiment som ska avropas.

Fysisk butik

Ramavtal har tecknats med sex företag och avser butiker i 115 kommuner. Ramavtalen erbjuder verksamheter möjlighet att genomföra köp i fysiska butiker. Leverantörer är antagna i rangordning och upp till tre leverantörer är antagna per kommun. Ramavtalen omfattar mellan 500 – 800 artiklar.

Ramavtalet omfattar

Det nya avtalet omfattar järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning med följande tjugo (20) produktgrupper:

 • El. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är batteri, belysning och elsladd.
 • Fastighet. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är hyllplan, termometer och väggskena.
 • Fästteknik. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är bricka, slangklämma och skruv.
 • Förbrukning. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är elementpensel, sopsäck och toalettpapper.
 • Förnödenhet. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är avfallspåse, tejp och golvskydd.
 • Kem. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är handdesinfektion, smörjmedel och universalolja.
 • Lyft. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är rundsling, rundslingkrok och spännband.
 • Lyftteknik. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är bärsele.
 • Lås. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är hänglås och nyckelkedja.
 • Märk. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är märkpenna.
 • Mät. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är meterstock, måttband och vattenpass.
 • Redskap. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är blåslampa, högtryckstvätt och stege.
 • Rengöring. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är dammsugare, dammsugarpåse och duschspruta.
 • Sanitet. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är duschdraperi, duschslang och duschstång.
 • Skyddsutrustning. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är brandsläckare,
 • halvmask och hörselkåpor.
 • Svets. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är brännartång, svetselektrod och svets.
 • Tillbehör verktyg. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är kapskiva, lastsurrning och verktygsväska.
 • Verkstad. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är fatpall.
 • Verktyg. Exempel på artiklar som ingår i denna produktgrupp är avrundningsfräs, bitssats och borr.
 • Övrigt. Exempel på artikel som ingår i denna produktgrupp är gran i plast.

Så avropar och beställer du

Anslutning till ramavtal som avser e-handel sker genom att underlag under Stöddokument för e-handel fylls i och skickas till Ahlsell Sverige AB. Under fliken stöddokument finns information om e-handelslösning från Ahlsell Sverige AB. Inför uppstart fylls information om vilken e-handelslösning som önskas och vilka avgränsningar som önskas av upphandlat sortiment.

Anslutning till ramavtal som avser fysik butik görs genom kontakt med respektive leverantör. Finns det ingen leverantör i listan för din kommun, är du hänvisad till anbudsområde 1 - E-handel och webbutik.

Upphandlande myndighet kan avropa antingen via e-handel eller från fysisk butik inom kommunen eller en kombination av båda varianterna.

Skyddsmask M98 och filter till avtalet Personlig skyddsutrustning

För skyddsmask M98 och filter till avtalet Personlig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment) kan det beställas via Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 på avtalsområdet E-handel.

Leveransinformation på grund av Corona

2020-09-08: Leverantören för e-handel (Ahlsell) har inte längre några större leveransproblem vad gäller skyddsutrustning. Vårdens beställningar prioriteras dock fortfarande först.

Klicka på plustecknet för att se tidigare notiser. 

20-03-19: Leverantörerna har stora leveransproblem vad gäller skyddsutrustning. Detta gäller främst skyddsmasker och skyddskläder. Leverantörerna arbetar för fullt med att få företräde hos tillverkarna. Som det ser ut just nu prioriterar leverantörerna att skicka de små partier som kommer in till vården. Vi återkommer med mer information exakt vilka produkter som berörs mest.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport Telefon: 08-525 029 96
  E-post:ski-kundsupport@sklkommentus.se

 2. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.

 3. Titta i stöddokumenten

  E-handel: Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

  Fysisk butik: Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören/leverantörerna

  E-handel: Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter till den som tar emot löpande beställningar.

  Fysisk butik: Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter till den som tar emot löpande beställningar. Finns det ingen leverantör i listan för din kommun, är du hänvisad till anbudsområde 1 E-handel och webbutik.

 5. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Fysisk butik: Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren. Det finns också möjlighet att göra avsteg från rangordningen utifrån miljömässiga skäl. Med det menas avståndet till respektive butik.

 6. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument och i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.