Postförmedlingstjänster

Postförmedlingstjänster 2013 och 2013-2 gör att din posthantering är säkerställd med ett stort antal posttjänster från väl etablerade leverantörer. Ramavtalens stora förtjänster är både det omfattande utbudet och den administrativa vinningen. En egen upphandling inom området är både tids- och resurskrävande.

Säkra dina fortsatta leveranser när ramavtalet löper ut 13 oktober 2018! Se informationstexten och den särskilda vägledningen under fliken Stöddokument under respektive ramavtal, och läs frågor och svar längst ned på sidan.

Information 21 december 2018: Ny beräknad avtalsstart Postförmedlingstjänster 2017

Vi behöver dessvärre meddela att upphandlingen av postförmedlingstjänster är fortsatt försenad och att avtalsstart inte längre är möjlig i december. Upphandlingen är prioriterad och vi arbetar intensivt med att få ramavtalet på plats. Beräknad avtalsstart är istället i februari 2019.

Till följd av komplexiteten i upphandlingen av postförmedlingstjänster som föranlett oförutsedda händelser måste vi vidta ytterligare åtgärder, vilket påverkar avtalsstarten. Av sekretesskäl kan vi inte informera mer än så i nuläget. Vi återkommer så snart vi har ytterligare information om hur arbetet fortskrider.

Så kan du säkra dina postleveranser vid avtalslöshet

Upphandlingen Postförmedlingstjänster 2017 är försenad och det tidigare ramavtalet löpte ut i oktober 2018.

I Postförmedlingstjänster 2013 och 2013-2 finns dock möjlighet att teckna avropsavtal med de flesta leverantörer upp till 1 år efter att ramavtalet löpt ut, kontakta beställningskontakten hos din leverantör. I vissa fall kan leverantörerna inte fortsätta leverera. Se vilka dessa är under rutan Nya avropsavtal - leverantörsavvikelser längst ned på sidan.

Vi har tagit fram en särskild vägledning som du kan använda vid avrop för successiva leveranser. Vägledningen finns här(PDF-dokument-dokument, 851 kB, nytt fönster)

Har du frågor vänligen vänd dig till vår kundsupport.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post