Järnhandelsvaror

Ramavtalet för järnhandelsvaror fyller behovet av exempelvis traditionella verktyg, redskap, utrustning, elmaterial och sanitet till din verksamhet. Det breda produktsortimentet passar för såväl dagligt underhåll som reparationer och renoveringar.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Järnhandelsvaror 2015

2016-04-25 till 2020-04-24
Ramavtalet Järnhandelsvaror 2015 omfattar Infästning Spikar, skruvar, muttrar, beslag och pluggar Handverktyg Hammare, tänger, skruvmejslar, vinklar och gripverktyg Förnödenheter…

Ramavtalet Järnhandelsvaror 2015 omfattar

 • Infästning
  Spikar, skruvar, muttrar, beslag och pluggar
 • Handverktyg
  Hammare, tänger, skruvmejslar, vinklar och gripverktyg
 • Förnödenheter
  Tejp, lim, fog, färg och penslar
 • Elverktyg
  Såg, slip, skruvdragare och dammsugare
 • Tillbehör elverktyg
  Borr, sågblad, dammsugarpåsar och borrsatser
 • Skyddsutrustning
  Skyddshandskar, hörselskydd, huvudskydd och första hjälpen
 • Redskap
  Spade, kvast, skyffel och hink
 • Verkstadsutrustning
  Verktygslåda, stege, verktygshållare och avlastningsvagn
 • Elmaterial
  Jordfelsbrytare, bygglampor, sladdar, kablar och grenuttag
 • Sanitet
  Toalettstolar, blandare, duschtermostat
 • Svetsverktyg
  Svetsmaskiner, rörtråd, svetsklammor, svetskablar och andra svetstillbehör

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta SKI kundsupport. Telefon: 08-525 029 96.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.