Bränslepellets DIS

Bränslepellets är ett effektivt, enkelt och miljövänligt alternativ för uppvärmning av fastigheter likväl som bränsle i värmeverk och liknande större anläggningar. Avrop på Bränslepellets 2016 görs i ett dynamiskt inköpssystem (DIS), vilket innebär mycket större flexibilitet både för dig som beställare och leverantör jämfört med ramavtal.

Frågor om DIS:et?

Kontakta kundsupport så hjälper vi dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Bränslepellets 2016

2017-04-06 till 2021-03-03
i
Det råder stor pelletsbrist i hela Skandinavien inför kommande uppvärmningssäsong. Läs mer under fliken Historik och viktiga händelser.

Bränslepellets 2016 DIS omfattar

Leverans av bränslepellets i bulk till dina anläggningar för:

Fastighetsuppvärmning
Industriellt bruk

Systemet är öppet och fritt så leverantörer kan ansluta sig löpande. Vi uppdaterar leverantörslistan under fliken Stöddokument då nya tillkommer.

Avropet görs genom specifika upphandlingar som SKL Kommentus Inköpscentral utför åt dig. En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et

  Kontrollera med upphandlingsansvarig i den kommun/landsting/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på DIS:et för Bränslepellets 2016. Du kan också vända dig till SKI kundsupport.

 2. Betala serviceavgiften i efterhand

  Vill du avropa och beställa på DIS för Bränslepellets 2016 fast serviceavgiften för 2016 inte är betald kan upphandlingsansvarig i din organisation betala in den retroaktivt.
  Mejla ski-kundsupport@sklkommentus.se och uppge organisationsnummer, företagsnamn, eventuell referens på fakturan och om det ska vara e-faktura. Skriv "Servicefaktura retroaktivt Bränslepellets" i ämnesraden.

 3. Avropet görs genom specifika upphandlingar

  Den specifika upphandlingen gör SKL Kommentus Inköpscentral åt dig.

 4. Fyll i bilagorna

  Fyll i bilagorna Anläggningsförteckning och Ifyllnadsblankett förköp av Bränslepellets genom dynamiskt inköpssystem och använd stöddokumenten under fliken Stöddokument vid ifyllandet. Precisering av minimikrav eller tillägg av nya krav kan bli konkurrenshämmande samt kostnadsdrivande. Därför rekommenderar vi att precisering av minimikrav och tillägg av nya krav endast bör göras om det verkligen finns ett behov av det och det är väl förankrat med verksamheten.

 5. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@sklkommentus.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

För att ha möjlighet att avropa från DISet ska du vara kund. Läs mer

Historik och viktiga händelser

Information 1 september 2018: Pelletsbrist i hela Skandinavien

Flera av våra kunder som avropat på Bränslepellets 2016 DIS inför kommande uppvärmningssäsong har inte fått några anbud. Anledningen är att pelletstillverkarna har råvarubrist, vilket beror på den ogynnsamma väderlek som varit en längre tid.

Förra höstens rikliga mängder nederbörd ledde till att skogsmaskinerna hade begränsade möjligheter att ta sig ut till avverkningsplatserna. Detta följdes av en vinter där snön föll innan tjälen hann gå i jorden. Avslutningsvis har sommarens extrema torka omöjliggjort körning med skogsmaskiner på grund av brandfaran.

Bristerna i råvarutillgången begränsar leverantörernas möjlighet att lämna anbud på nya leveransavtal. Dock tror man sig kunna leverera på befintliga leveransavtal.

Vad gör SKL Kommentus Inköpscentral åt situationen?

Först och främst säkerställer vi att inga befintliga kunder drabbas - att leverans sker enligt gällande leveransavtal mellan beställare och leverantör. Vi bevakar även situationen löpande och håller kontakt med leverantörerna anslutna till Bränslepellets 2016 DIS.

Ambitionen är att samtliga avropande kunder ska få den volym de efterfrågar och behöver för nästkommande uppvärmningssäsong. Tyvärr är det inget vi kan lova. Den överhängande risken är att volymen som kan erbjudas blir dyr.

Vad kan du som kund göra?

Vill du avropa på Bränslepellets 2016 DIS, kontakta oss i samband med avropsförfrågan. Då kan vi tillsammans anpassa dina leveranskrav och önskemål så möjligheten att få anbud blir så stor som möjligt.

Kontakta oss här.

Information maj 2018: Pemco Energi AB byter namn till Solör Bioenergi Värme AB

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom att förvärva Pemco Energi från det norska investmentbolaget Pemco.

I samband med ägarskiftet byter man nu namn till Solör Bioenergi Värme AB.

Leverantörsadress:
Solör Bioenergi Värme AB
Krokstad Tegelbruket
661 94 Säffle
Web: solorbioenergi.com
Tfn (växel): +46 553-101 91
Org.nr. 556310-5328
VAT Nr SE556310532801

Fakturaadress:
faktura.se@solorbioenergi.com