Energi

Kategorin innehåller dynamiska inköpssystem inom energiområdet. Samtliga områden vänder sig till de upphandlande myndigheter som äger, driver eller förvaltar fastigheter.

Kontaktperson

Jan Jäderberg

Jan Jäderberg

Tel:
08-709 59 14
Skicka e-post

Kategoriansvarig Jan Jäderberg berättar om sin kategori

"På energiområdet händer det mycket. Vi befinner oss mitt i omställningen från fossila energislag till hållbarare alternativ. Här menar vi att såväl bränslepellets som solenergi kommer att spela en allt större roll för uppvärmning och elproduktion. Jag ser för mig att utvecklingen av kategorin kommer att ske inom områden där vi kan hjälpa upphandlande myndigheter att minska sin energiförbrukning genom olika insatser."

Utveckling: Nyckeln i rollen som kategoriansvarig ligger i att låta kunderna styra aktiviteterna och värna om goda leverantörsrelationer. Mycket av arbetet handlar dessutom om att balansera kundkraven med vad som är möjligt att uppnå marknadsmässigt."

Ramavtal inom Energi

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Bränslepellets 2016 2021-03-03 -
Elenergi 2016 2020-09-25 -
Elenergi 2016 (statliga myndigheter) 2021-02-02 -
Elenergi 2017 2028-06-21 -

Pågående upphandlingar inom Energi

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Bränslepellets 2016 Pågående 502 dagar kvar (2021-03-03) April 2017
Elenergi 2017 Pågående 3169 dagar kvar (2028-06-21) Juni 2018
Solcellssystem 2019 Planerad - Januari 2020