Energi

Kategorin Energi innehåller ramavtal inom energiområdet. Avtalen möter de flesta behov av energi, oavsett om det är för uppvärmning eller transporter. Vissa av dessa vänder sig till de som äger och/eller driver fastigheter.

Kontaktperson

Jan Jäderberg

Jan Jäderberg

Tel:
08-709 59 14
Skicka e-post

Kategoriansvarig Jan Jäderberg berättar om sin kategori

"På energiområdet händer det jättemycket. Vi befinner oss mitt i omställningen från fossila energislag till hållbarare alternativ. Det nya drivmedelsavtalet Stationstankning 2017 är ett bra exempel på starkt hållbarhetsperspektiv i kombination med enkelhet och bra kommersiella villkor. Många kunder har som mål att vara fossilfria 2020 och naturligtvis ska våra ramavtal hjälpa till att uppnå detta! Det pågår även en förstudie gällande lokal produktion av el genom solceller. Utöver energidelen ser jag en renodling av kategorin för att erbjuda en heltäckande avtalsportfölj inom fastighetsservice och –drift framöver.

Utveckling: Nyckeln i rollen som kategoriansvarig ligger i att låta kunderna styra aktiviteterna och värna om goda leverantörsrelationer. Mycket av arbetet handlar dessutom om att balansera kundkraven med vad som är möjligt att uppnå marknadsmässigt."

Ramavtal inom Energi

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Bränslepellets 2016 2021-03-03 -
Elenergi 2016 2020-09-25 -
Elenergi 2016 (statliga myndigheter) 2021-02-02 -
Elenergi 2017 2028-06-21 -

Pågående upphandlingar inom Energi

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Bränslepellets 2016 Pågående 743 dagar kvar (2021-03-03) April 2017
Elenergi 2017 Pågående 3410 dagar kvar (2028-06-21) Juni 2018
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Pågående 23 dagar kvar (2019-03-14) April 2019
Solcellssystem 2019 Planerad - December 2019
SKL Kommentus UC