Fördelar med DIS för beställare och leverantör

Anslutning till DIS innebär skillnader och fördelar mot vanligt ramavtal för såväl dig som beställare eller leverantör.

Tummen upp fördelar med DIS

För dig som beställare:

  • Du kan precisera dina krav vid varje köp, behöver inte anmäla dig i förväg samt får tillgång till större konkurrens.
  • Inköpscentralen genomför en konkurrensutsättning inom systemet mot de antagna leverantörerna.
  • Du fattar tilldelningsbeslut, tecknar och blir part i kontraktet.

För Inköpscentralens DIS Bränslepellets och Elenergi fattar Inköpscentralen tilldelningsbeslut och ansvarar för eventuella överprövningar av enskilda upphandlingar. För övriga DIS är det istället den upphandlande myndigheten som fattar tilldelningsbeslut och ansvarar för eventuella överprövningar av sina upphandlingar från DIS:en.

För dig som leverantör:

  • Du behöver inte lämna ett helt anbud med produkter och priser från början.
  • Ansökan till systemet sker enbart genom att lämna information om ditt företag och eventuella andra företag som ingår i anbudet.
  • De specifika upphandlingarna som görs i DIS:et kan se olika ut från gång till gång då det finns många krav som kan preciseras.
  • Du konkurrerar mot samtliga leverantörer med samma mål: att leverera.