Digitalisering

Kategorin Digitalisering omfattar ramavtal med stor verksamhetsnytta för att stödja kommuner, landsting och regioner genom teknikskiften och utveckling mot en smartare välfärd. Fokus ligger på övergripande infrastrukturer och plattformar.

Kontaktperson

Ida Engberg

Tel:
08-709 59 94
Skicka e-post

Kategoriansvarig Ida Engberg berättar om sin kategori

"Digitalisering pågår i stort som smått och överallt, med digitaliseringsstrategier från regeringen och nationella handlingsplaner. Ledord för att lyckas med digitalisering är nyfikenhet och samverkan och kan inte köpas direkt från hyllan. Oftast innebär det ett behov av att tänka i nya tankebanor och därigenom komma upp med nya idéer om ändrat arbetssätt. Genom att använda sig av digital information går det att lösa en uppgift på ett smartare och mer resurseffektivt sätt.

Utveckling: Vi arbetar med stor samverkan och brett nätverkande för att driva på utvecklingen och marknaden för nya, innovativa tjänster. Samverkan kring digitalisering sker dels inom SKL-familjen – SKL, Inera och Kommentus och dels med beställarnätverk och närhet till aktuella verksamheter hos våra kunder."

Senaste nytt

Förstudierapport innovationsmäklare

Förstudien avser ett nytt ramavtalsområde av så kallade innovationsmäklare. Målsättningen med kommande ramavtal är att underlätta för upphandlande myndigheter att få tillgång till innovativa produkter (varor och tjänster) samt för leverantörer att sprida sina innovativa produkter till offentlig sektor.

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en gemensam förstudie för att möta behovet hos offentlig sektor, dvs statliga myndigheter, kommuner och regioner.