Avtalsdatabas HVB vuxna med missbruk 2016

HVB vuxna med missbruk 2016 är ett ombudsavtal som enbart kan användas av de 77 kommuner som anmälde sig till upphandlingen. Avtalet tillgodoser huvudsakliga behov av externa placeringar för vuxna med missbruk och/eller beroende.

Obs! Vi har identifierat ett tekniskt fel i databasen för de företag som bedriver flera verksamheter. Informationen om företagens olika verksamheter har blivit sammanblandade internt inom företagen. Priserna har dock kontrollerats och stämmer. Vi arbetar skyndsamt med att korrigera övrig information. Fram tills att allt är korrigerat så hänvisar vi till att läsa mer om verksamheterna på deras hemsidor.

Databasen innehåller de verksamheter som omfattas av ramavtalet HVB Vuxna 2016. Du söker fram rätt verksamhet utifrån individens behov och önskemål.

Så söker du i databasen

Steg 1) Välj något eller några av urvalsalternativen nedan. Matchande verksamheter återfinns på höger sida. De är rangordnade utifrån pris.

Steg 2) Gå igenom de matchande verksamheterna utifrån rangordningen, genom att klicka på deras namn. Fram kommer mer information om varje boende.

Steg 3) Kontakta det/de verksamheter som passar individens behov och önskemål.

Steg 4) Använd gärna den placeringsavtalsmall som återfinns på ramavtalssidan när du tecknar avtal med verksamheten. Den är anpassad till villkoren i ramavtalet.

Söker du information om ett specifikt hem kan du söka efter det i fritextrutan.

Sök verksamhet i vår databas

Läs mer om ramavtalet HVB vuxna med missbruk