Stödboende 2013 - databas

Vi har utformat en databas för ramavtalet Stödboende 2013. Syftet är att underlätta sökning efter vårdgivare vid placering och individualisera insatsen enligt socialtjänstlagens krav. I databasen kan du göra urval utifrån det individuella behovet.

Informationen i databasen uppdateras en gång per månad. Du laddar ner avtalsdatabasen i Excel-format och kan därefter göra dina urval utifrån vissa kriterier.

Urvalssökningar utifrån individens behov

Som handläggare kan du göra urvalssökningar på exempelvis vilken inriktning, målgrupp eller geografisk belägenhet som passar individen.

När du gjort ditt urval får du en lista över de verksamheter som matchar urvalssökningen.

Den verksamhet som är placerad som nummer ett i listan har bäst pris och bäst kvalitet utifrån de extra kvalitetspoäng som verksamheten fått i upphandlingen.

Den verksamhet som är placerad som nummer två i listan har näst bäst pris och bäst kvalitet utifrån de extra kvalitetspoäng som verksamheten fått i upphandlingen och så vidare.

Du hittar avtalsdatabasen i höger meny på denna sida. Där finns även ett dokument med användarinstruktioner.