Leveransinformation för våra ramavtal p.g.a. coronautbrottet

LU-53484623_frakt786.jpg

Här publicerar vi information om de ramavtal som är drabbade av leveransförseningar eller riskerar att drabbas av leveransförseningar.

Vi uppdaterar sidan så fort vi får ny information, läget kan dock snabbt förändras. Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande men har publicerats tidigare. Klicka på länkarna för mer information om respektive avtal.

Uppdatering 27 mars 2020

Hygienartiklar och städmaterial På grund av det pågående utbrottet av coronavirus har kostnaderna för att leverera vissa av de artiklar som finns på ramavtalet ökat kraftigt. Det beror bland annat på problem med leveranser från de länder där artiklarna produceras samt ökade världsmarknadspriser på ingående råvaror och produkter.

För att försöka möjliggöra fortsatta leveranser har Inköpscentralen godkänt att leverantören Procurator Sverige AB tillfälligt får höja sina priser på vissa artiklar. Artiklar som påverkas är bland annat desinfektionsprodukter, se listan här (PDF-dokument, 234 kB, nytt fönster). Prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av coronavirus påverkar tillgången till artiklarna. Exakt vilka artiklar det gäller och vad de nya priserna är, framgår av den lista som Inköpscentralen publicerar tillsammans med övriga avtalshandlingar.

Prishöjningen gäller från och med 27/3. Avrop som gjorts innan detta datum påverkas inte per automatik av prishöjningen. Men upphandlande myndigheter som genomfört avrop kan komma att bli kontaktade direkt av Procurator Sverige AB med anledning av bolagets leveransproblem.

Leverantören har fortsatt stora problem med att leverera skyddsutrustning samt hygienprodukter och har beslutat att prioritera samhällskritiska leveranser. Upphandlande myndigheter ombeds säkra upp att man kan ta emot ordrar innan man lägger en beställning. Detta för att minska risken för att leverantören får stora volymer i retur som behöver omhändertas och som i sin tur påverkar deras förmåga att leverera till samhällskritiska funktioner.

Fordon Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 åberopar Nissan force majeure. Det innebär att Nissan tills vidare inte kommer att lämna anbud vid förnyade konkurrensutsättningar på ramavtalet Fordon 2018.

Förbrukningsartiklar

 • Tillfälliga prishöjningar på vissa artiklar: Kostnaderna för att leverera vissa av de artiklar som finns på ramavtalet har ökat kraftigt. Det beror bland annat på problem med leveranser från de länder där artiklarna produceras samt ökade världsmarknadspriser på ingående råvaror och produkter. För att försöka möjliggöra fortsatta leveranser har Inköpscentralen godkänt att leverantören OneMed tillfälligt får höja sina priser på vissa artiklar. Artiklar som påverkas är bland annat desinfektionsprodukter (se fil prisjustering desinfektion (PDF-dokument, 600 kB, nytt fönster)). Prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av coronavirus påverkar tillgången till artiklarna. Exakt vilka artiklar det gäller och vad de nya priserna är, framgår av den lista som Inköpscentralen publicerar tillsammans med övriga avtalshandlingar. Prishöjningen gäller från och med 25/3. Avrop som gjorts innan detta datum påverkas inte per automatik av prishöjningen. Men upphandlande myndigheter som genomfört avrop kan komma att bli kontaktade direkt av OneMed med anledning av bolagets leveransproblem
 • Leverantören OneMed har publicerat en lista som visar lagerstatus för förbrukningsartiklar. Läs listan här. (PDF-dokument, 422 kB, nytt fönster)
 • Leverantören informerar att de med kort varsel kan tvingas annullera restande artiklar (skyddsprodukter inkl desinfektion) på era ordrar. Det innebär att det kan uppstå diskrepans mellan leverans och orderbekräftelse och därmed fakturering. Leverantören ber er ha förståelse för att ny pricat inte alltid hinner skickas och ber att ni själva justerar i era system under tiden.
 • Det råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Leverantören meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter. Det är alltså väldigt viktigt att inte bunkra.
 • Beslut från Postnord och OneMed som gäller tills vidare: Postnord har beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen.

Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning Leverantörerna har stora leveransproblem vad gäller skyddsutrustning. Detta gäller främst skyddsmasker och skyddskläder. Leverantörerna arbetar för fullt med att få företräde hos tillverkarna.

Trygghetslarm och larmmottagning Inga problem med leveranser av enheter i nuläget men på längre sikt (- 5 mån) och beroende på hur situationen utvecklas så kan den globala elektronikmarknaden påverkas. Vad gäller larmcentralerna så finns risk för ökade svarstider och larmfrekvens på grund av rådande situation, men larmcentralerna är i drift 24/7 och leverantörerna säkerställer kapacitet genom riskanalyser och proaktivt arbete.

Prenumerationstjänster Publikationer från Iran och Kina är för närvarande mycket försenade. Leverantören förväntar sig liknande utveckling inom EU framöver när fler länder stänger gränser och arbetsplatser stängs. Överlag är svarstider från förlagen långa och detta ökar på reklamationstiderna.

Arbetsplatser och elevdatorer Leverantörerna räknar med något längre leveranstider för vissa produkter och uppmanar kunder att göra avrop i god tid.

Material för kontor och skola samt datortillbehör Leverantören vill uppmärksamma på restnoterade artiklar och låga lagersaldon. I rådande situation kan inte ordinarie ersättningsrutin för artiklar vars tillgång påverkas av coronautbrottet upprätthållas. Leverantören kan inte garantera när restnoterade artiklar kommer att levereras.

Tidigare uppdateringar

Uppdatering 26 mars 2020

Förbrukningsartiklar

Tillfälliga prishöjningar på vissa artiklar: Kostnaderna för att leverera vissa av de artiklar som finns på ramavtalet har ökat kraftigt. Det beror bland annat på problem med leveranser från de länder där artiklarna produceras samt ökade världsmarknadspriser på ingående råvaror och produkter.

För att försöka möjliggöra fortsatta leveranser har Inköpscentralen godkänt att leverantören OneMed tillfälligt får höja sina priser på vissa artiklar. Artiklar som påverkas är bland annat desinfektionsprodukter (se fil prisjustering desinfektion (PDF-dokument, 600 kB, nytt fönster)). Prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av coronavirus påverkar tillgången till artiklarna. Exakt vilka artiklar det gäller och vad de nya priserna är, framgår av den lista som Inköpscentralen publicerar tillsammans med övriga avtalshandlingar.

Prishöjningen gäller från och med 25/3. Avrop som gjorts innan detta datum påverkas inte per automatik av prishöjningen. Men upphandlande myndigheter som genomfört avrop kan komma att bli kontaktade direkt av OneMed med anledning av bolagets leveransproblem

 • Leverantören OneMed har publicerat en lista som visar lagerstatus för förbrukningsartiklar. Läs listan här. (PDF-dokument, 422 kB, nytt fönster)
 • Leverantören informerar att de med kort varsel kan tvingas annullera restande artiklar (skyddsprodukter inkl desinfektion) på era ordrar. Det innebär att det kan uppstå diskrepans mellan leverans och orderbekräftelse och därmed fakturering. Leverantören ber er ha förståelse för att ny pricat inte alltid hinner skickas och ber att ni själva justerar i era system under tiden.
 • Det råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Leverantören meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter. Det är alltså väldigt viktigt att inte bunkra.
 • Beslut från Postnord och OneMed som gäller tills vidare: Postnord har beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen.

Hygienartiklar och städmaterial

 • Vi har fått information om att Procurator kommer att höja sina priser för de produkter som nu är kritiska ur ett coronaperspektiv. I nuläget har Procurator inte rätt att ta ut högre priser på avrop från ramavtalet och detta gäller tills Inköpscentralen meddelar något annat. Just nu utreder vi frågan och så snart vi har mer information att delge er så hittar ni den här.
 • Leverantören har fortsatt stora problem med att leverera skyddsutrustning samt hygienprodukter och har beslutat att prioritera samhällskritiska leveranser. Upphandlande myndigheter ombeds säkra upp att man kan ta emot ordrar innan man lägger en beställning. Detta för att minska risken för att leverantören får stora volymer i retur som behöver omhändertas och som i sin tur påverkar deras förmåga att leverera till samhällskritiska funktioner.

Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning Leverantörerna har stora leveransproblem vad gäller skyddsutrustning. Detta gäller främst skyddsmasker och skyddskläder. Leverantörerna arbetar för fullt med att få företräde hos tillverkarna.

Trygghetslarm och larmmottagning Inga problem med leveranser av enheter i nuläget men på längre sikt (- 5 mån) och beroende på hur situationen utvecklas så kan den globala elektronikmarknaden påverkas. Vad gäller larmcentralerna så finns risk för ökade svarstider och larmfrekvens på grund av rådande situation, men larmcentralerna är i drift 24/7 och leverantörerna säkerställer kapacitet genom riskanalyser och proaktivt arbete.

Prenumerationstjänster Publikationer från Iran och Kina är för närvarande mycket försenade. Leverantören förväntar sig liknande utveckling inom EU framöver när fler länder stänger gränser och arbetsplatser stängs. Överlag är svarstider från förlagen långa och detta ökar på reklamationstiderna.

Arbetsplatser och elevdatorer Leverantörerna räknar med något längre leveranstider för vissa produkter och uppmanar kunder att göra avrop i god tid.

Material för kontor och skola samt datortillbehör Leverantören vill uppmärksamma på restnoterade artiklar och låga lagersaldon. I rådande situation kan inte ordinarie ersättningsrutin för artiklar vars tillgång påverkas av coronautbrottet upprätthållas. Leverantören kan inte garantera när restnoterade artiklar kommer att levereras.

Uppdatering 25 mars 2020

Hygienartiklar och städmaterial

 • Vi har fått information om att Procurator kommer att höja sina priser för de produkter som nu är kritiska ur ett coronaperspektiv. I nuläget har Procurator inte rätt att ta ut högre priser på avrop från ramavtalet och detta gäller tills Inköpscentralen meddelar något annat. Just nu utreder vi frågan och så snart vi har mer information att delge er så hittar ni den här.
 • Leverantören har fortsatt stora problem med att leverera skyddsutrustning samt hygienprodukter och har beslutat att prioritera samhällskritiska leveranser. Upphandlande myndigheter ombeds säkra upp att man kan ta emot ordrar innan man lägger en beställning. Detta för att minska risken för att leverantören får stora volymer i retur som behöver omhändertas och som i sin tur påverkar deras förmåga att leverera till samhällskritiska funktioner.

Förbrukningsartiklar

 • Leverantören OneMed har publicerat en lista som visar lagerstatus för förbrukningsartiklar. Läs listan här. (PDF-dokument, 422 kB, nytt fönster)
 • Leverantören informerar att de med kort varsel kan tvingas annullera restande artiklar (skyddsprodukter inkl desinfektion) på era ordrar. Det innebär att det kan uppstå diskrepans mellan leverans och orderbekräftelse och därmed fakturering. Leverantören ber er ha förståelse för att ny pricat inte alltid hinner skickas och ber att ni själva justerar i era system under tiden.
 • Det råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Leverantören meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter. Det är alltså väldigt viktigt att inte bunkra.
 • Beslut från Postnord och OneMed som gäller tills vidare: Postnord har beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen.

Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning Leverantörerna har stora leveransproblem vad gäller skyddsutrustning. Detta gäller främst skyddsmasker och skyddskläder. Leverantörerna arbetar för fullt med att få företräde hos tillverkarna.

Trygghetslarm och larmmottagning Inga problem med leveranser av enheter i nuläget men på längre sikt (- 5 mån) och beroende på hur situationen utvecklas så kan den globala elektronikmarknaden påverkas. Vad gäller larmcentralerna så finns risk för ökade svarstider och larmfrekvens på grund av rådande situation, men larmcentralerna är i drift 24/7 och leverantörerna säkerställer kapacitet genom riskanalyser och proaktivt arbete.

Prenumerationstjänster Publikationer från Iran och Kina är för närvarande mycket försenade. Leverantören förväntar sig liknande utveckling inom EU framöver när fler länder stänger gränser och arbetsplatser stängs. Överlag är svarstider från förlagen långa och detta ökar på reklamationstiderna.

Arbetsplatser och elevdatorer Leverantörerna räknar med något längre leveranstider för vissa produkter och uppmanar kunder att göra avrop i god tid.

Material för kontor och skola samt datortillbehör Leverantören vill uppmärksamma på restnoterade artiklar och låga lagersaldon. I rådande situation kan inte ordinarie ersättningsrutin för artiklar vars tillgång påverkas av coronautbrottet upprätthållas. Leverantören kan inte garantera när restnoterade artiklar kommer att levereras.

Uppdatering 23 mars 2020

Förbrukningsartiklar

 • Leverantören OneMed har publicerat en lista som visar lagerstatus för förbrukningsartiklar. Läs listan här. (PDF-dokument, 422 kB, nytt fönster)
 • Leverantören informerar att de med kort varsel kan tvingas annullera restande artiklar (skyddsprodukter inkl desinfektion) på era ordrar. Det innebär att det kan uppstå diskrepans mellan leverans och orderbekräftelse och därmed fakturering. Leverantören ber er ha förståelse för att ny pricat inte alltid hinner skickas och ber att ni själva justerar i era system under tiden.
 • Det råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Leverantören meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter. Det är alltså väldigt viktigt att inte bunkra.
 • Beslut från Postnord och OneMed som gäller tills vidare: Postnord har beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen.

Trygghetslarm och larmmottagning Inga problem med leveranser av enheter i nuläget men på längre sikt (- 5 mån) och beroende på hur situationen utvecklas så kan den globala elektronikmarknaden påverkas. Vad gäller larmcentralerna så finns risk för ökade svarstider och larmfrekvens på grund av rådande situation, men larmcentralerna är i drift 24/7 och leverantörerna säkerställer kapacitet genom riskanalyser och proaktivt arbete.

Prenumerationstjänster Publikationer från Iran och Kina är för närvarande mycket försenade. Leverantören förväntar sig liknande utveckling inom EU framöver när fler länder stänger gränser och arbetsplatser stängs. Överlag är svarstider från förlagen långa och detta ökar på reklamationstiderna.

Arbetsplatser och elevdatorer Leverantörerna räknar med något längre leveranstider för vissa produkter och uppmanar kunder att göra avrop i god tid.

Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning Leverantörerna har stora leveransproblem vad gäller skyddsutrustning. Detta gäller främst skyddsmasker och skyddskläder. Leverantörerna arbetar för fullt med att få företräde hos tillverkarna.

Material för kontor och skola samt datortillbehör Leverantören vill uppmärksamma på restnoterade artiklar och låga lagersaldon. I rådande situation kan inte ordinarie ersättningsrutin för artiklar vars tillgång påverkas av coronautbrottet upprätthållas. Leverantören kan inte garantera när restnoterade artiklar kommer att levereras.

Hygienartiklar och städmaterial Leverantören har fortsatt stora problem med att leverera skyddsutrustning samt hygienprodukter och har beslutat att prioritera samhällskritiska leveranser. Upphandlande myndigheter ombeds säkra upp att man kan ta emot ordrar innan man lägger en beställning. Detta för att minska risken för att leverantören får stora volymer i retur som behöver omhändertas och som i sin tur påverkar deras förmåga att leverera till samhällskritiska funktioner.

Uppdatering 20 mars 2020

Prenumerationstjänster Publikationer från Iran och Kina är för närvarande mycket försenade. Leverantören förväntar sig liknande utveckling inom EU framöver när fler länder stänger gränser och arbetsplatser stängs. Överlag är svarstider från förlagen långa och detta ökar på reklamationstiderna.

Förbrukningsartiklar Leverantören informerar att de med kort varsel kan tvingas annullera restande artiklar (skyddsprodukter inkl desinfektion) på era ordrar. Detta för att undvika onödig väntan för er. Det innebär att det kan uppstå diskrepans mellan leverans och orderbekräftelse och därmed fakturering. Leverantören ber er ha förståelse för att ny pricat inte alltid hinner skickas och ber att ni själva justerar i era system under tiden.

Just nu råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Leverantören meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter. Det är alltså väldigt viktigt att inte bunkra.

Beslut från Postnord och OneMed som gäller tills vidare: Med anledning av risk för smitto-spridning av Corona har Postnord beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen.

Arbetsplatser och elevdatorer Leverantörerna räknar med något längre leveranstider för vissa produkter och uppmanar kunder att göra avrop i god tid.

Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning Leverantörerna har stora leveransproblem vad gäller skyddsutrustning. Detta gäller främst skyddsmasker och skyddskläder. Leverantörerna arbetar för fullt med att få företräde hos tillverkarna.

Material för kontor och skola samt datortillbehör Leverantören vill uppmärksamma på restnoterade artiklar och låga lagersaldon. I rådande situation kan inte ordinarie ersättningsrutin för artiklar vars tillgång påverkas av coronautbrottet upprätthållas. Leverantören kan inte garantera när restnoterade artiklar kommer att levereras.

Hygienartiklar och städmaterial Leverantören har fortsatt stora problem med att leverera skyddsutrustning samt hygienprodukter och har beslutat att prioritera samhällskritiska leveranser. Upphandlande myndigheter ombeds säkra upp att man kan ta emot ordrar innan man lägger en beställning. Detta för att minska risken för att leverantören får stora volymer i retur som behöver omhändertas och som i sin tur påverkar deras förmåga att leverera till samhällskritiska funktioner.

Uppdatering 19 mars 2020

Arbetsplatser och elevdatorer Leverantörerna räknar med något längre leveranstider för vissa produkter och uppmanar kunder att göra avrop i god tid.

Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning Leverantörerna har stora leveransproblem vad gäller skyddsutrustning. Detta gäller främst skyddsmasker och skyddskläder. Leverantörerna arbetar för fullt med att få företräde hos tillverkarna.

Material för kontor och skola samt datortillbehör Leverantören vill uppmärksamma på restnoterade artiklar och låga lagersaldon. I rådande situation kan inte ordinarie ersättningsrutin för artiklar vars tillgång påverkas av coronautbrottet upprätthållas. Leverantören kan inte garantera när restnoterade artiklar kommer att levereras.

Hygienartiklar och städmaterial Leverantören har fortsatt stora problem med att leverera skyddsutrustning samt hygienprodukter och har beslutat att prioritera samhällskritiska leveranser. Upphandlande myndigheter ombeds säkra upp att man kan ta emot ordrar innan man lägger en beställning. Detta för att minska risken för att leverantören får stora volymer i retur som behöver omhändertas och som i sin tur påverkar deras förmåga att leverera till samhällskritiska funktioner.

Förbrukningsartiklar Just nu råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Leverantören meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter. Det är alltså väldigt viktigt att inte bunkra.

Beslut från Postnord och OneMed som gäller tills vidare: Med anledning av risk för smitto-spridning av Corona har Postnord beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen.

Uppdatering 18 mars 2020

Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning Leverantörerna har stora leveransproblem vad gäller skyddsutrustning. Detta gäller främst skyddsmasker och skyddskläder. Leverantörerna arbetar för fullt med att få företräde hos tillverkarna.

Material för kontor och skola samt datortillbehör Leverantören vill uppmärksamma på restnoterade artiklar och låga lagersaldon. I rådande situation kan inte ordinarie ersättningsrutin för artiklar vars tillgång påverkas av coronautbrottet upprätthållas. Leverantören kan inte garantera när restnoterade artiklar kommer att levereras.

Hygienartiklar och städmaterial Leverantören har fortsatt stora problem med att leverera skyddsutrustning samt hygienprodukter och har beslutat att prioritera samhällskritiska leveranser. Upphandlande myndigheter ombeds säkra upp att man kan ta emot ordrar innan man lägger en beställning. Detta för att minska risken för att leverantören får stora volymer i retur som behöver omhändertas och som i sin tur påverkar deras förmåga att leverera till samhällskritiska funktioner.

Förbrukningsartiklar Just nu råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Leverantören meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter. Det är alltså väldigt viktigt att inte bunkra.

Beslut från Postnord och OneMed som gäller tills vidare: Med anledning av risk för smitto-spridning av Corona har Postnord beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen.

Uppdatering 17 mars 2020

Hygienartiklar och städmaterial Leverantören har fortsatt stora problem med att leverera skyddsutrustning samt hygienprodukter och har beslutat att prioritera samhällskritiska leveranser. Upphandlande myndigheter ombeds säkra upp att man kan ta emot ordrar innan man lägger en beställning. Detta för att minska risken för att leverantören får stora volymer i retur som behöver omhändertas och som i sin tur påverkar deras förmåga att leverera till samhällskritiska funktioner.

Material för kontor och skola samt datortillbehör Leverantören har leveransförseningar på produkter som tillverkas i Kina. Leverantören tar nödvändiga steg för att minska påverkan för er som kund genom att titta på alternativa produkter från andra leverantörer.

Förbrukningsartiklar Just nu råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Leverantören meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter. Det är alltså väldigt viktigt att inte bunkra.

Beslut från Postnord och OneMed som gäller tills vidare: Med anledning av risk för smitto-spridning av Corona har Postnord beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen.

Uppdatering 13 mars 2020

Förbrukningsartiklar Information från Postnord och OneMed: Med anledning av risk för smitto-spridning av Corona har Postnord beslutat att leverans till anvisad plats inte kommer att utföras från och med 13/3. Leverans kommer att ske till lastkaj/reception eller annan lämplig plats på mottagaradressen. Beslutet gäller tills vidare.

Uppdatering 10 mars 2020

I dagsläget ser vi leveransförseningar eller risk för leveransförseningar på några av våra ramavtal. Klicka på länkarna för mer information om respektive avtal.

Material för kontor och skola samt datortillbehör Leverantören har leveransförseningar på produkter som tillverkas i Kina. Leverantören tar nödvändiga steg för att minska påverkan för er som kund genom att titta på alternativa produkter från andra leverantörer.

Hygienartiklar och städmaterial Leverantören har stora problem med att leverera en del skyddsutrustning samt hygienprodukter på grund av utbrottet av coronavirus.

Förbrukningsartiklar Just nu råder en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Leverantören meddelar att så länge kunder inte bunkrar förbrukningsartiklar så kommer de att klara av att leverera övriga produkter. Det är alltså väldigt viktigt att inte bunkra.

Uppdatering 15 februari 2020

I dagsläget ser vi inga förseningar på avtal, men i samtal med våra leverantörer har vi fått indikationer på att leveransförseningar kan komma att ske framöver.

Enkätundersökning covid-19 och våra leverantörers leveranser

Vi har löpande kontakt med våra ramavtalsleverantörer och har intensifierat det arbetet med anledning av covid-19. Nyligen genomförde vi en enkätundersökning där vi bad leverantörerna om detaljerad information om covid-19 medför leveransproblem, vilka produkter/tjänsteleveranser som idag påverkas samt om möjligt en prognos kring framtida leveransproblem. Slutdatum för undersökningen var 16 mars. Klicka på plustecknet för att se sammanfattningen.

Resultat från enkätundersökningen

Enkäten gick ut till Inköpscentralens samtliga leverantörer* där de fick informera om befintliga och befarade brister i leveranserna.

Totalt inkom 204 svar från olika leverantörer varav:

 • Fem leverantörer bekräftade försening eller brist (tidigare identifierade produkter som skrivits om på denna sida)
 • 20 leverantörer aviserade förseningar eller befarad brist (merparten av förseningarna är kopplade till produkter som inkommer från tredjeland).
 • 179 leverantörer tog tillfället i akt att meddela fortsatt god leveranssäkerhet i nuläget.

God framförhållning önskvärt

Företagen jobbar hårt med dessa frågor och förutsättningarna kan förändras snabbt beroende på utvecklingen. Många företag flaggar för att god framförhållning kring beställningar är särskilt önskvärt i dessa tider.

Vi har bett leverantörerna att meddela oss skyndsamt om och när förändringar sker. Inköpscentralen kommer att vidareförmedla viktiga nyheter om detta framåt. Ny undersökning kan komma att göras vid behov, t.ex. om skolor och förskolor stänger.

* Ett urval gjordes för leverantörer inom kategorin sociala tjänster, pga. ett mycket stort antal mindre leverantörer och vi ville undvika administrativ börda för dem.

 

Information om AffärsConcepts verksamhet

Under rådande omständigheter tycker vi att det är viktigt att fortsätta hålla igång Sverige, samtidigt som vi värnar om riskgrupper och följer folkhälsomyndighetens vägledning.

Därför erbjuder AffärsConcept nu möjligheten att delta på våra utbildningar i offentlig upphandling på distans. Du kan tryggt följa undervisningen via webben var i landet du än befinner dig eller delta på plats om du hellre vill det. Läs mer på respektive utbildnings webbsida (här hittar du alla våra ubildningar) eller kontakta utbildningsansvarig Sonya Budak. 

AffärsConcept finns här som ditt upphandlingsstöd 

Vi förstår att läget för många just nu är ansträngt, inte minst i upphandlingssverige som ska säkerställa leveranser av kritiska varor och tjänster. Vi stöttar dig i arbetet att ta upphandlingarna i mål.

Våra seminarier med anledning av covid-19

Vi följer utvecklingen noggrant och utgår alltid från myndigheternas rekommendationer gällande offentliga sammankomster. Via länken nedan hittar du information om våra planerade seminarier. 

Frågor och svar

Får en avropsberättigad upphandlande myndighet handla från andra leverantörer om en ramavtalsleverantör inte kan garantera leverans?

Ja, det går bra. Det är frivilligt för avropsberättigade myndigheter att använda samtliga våra ramavtal förutom ramavtalen för barnvaccin.

Vi har avropat munskydd, plasthandskar och desinfektionsmedel på ert ramavtal men leverantören kan inte leverera varorna. Får vi köpa dessa varor från annan leverantör?

Det råder för närvarande en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Det är av yttersta vikt att undvika en situation där myndigheter och stater börjar bunkra även andra varor. Vi och vår leverantör av medicinska förbrukningsartiklar uppmanar därför samtliga upphandlande myndigheter att inte köpa på sig varor i syfte att lägga upp ett lager, utöver det behov som faktiskt finns i verksamheten.

Om ni redan har ingått ett kontrakt med leverantören är utgångspunkten att det kontraktet gäller. Köper ni varor vid sidan av kontraktet, måste ni ändå betala enligt kontraktet.

I ramavtalet för förbrukningsartiklar finns bestämmelser som ger rätt till vite i händelse av förseningar. I sista hand kan ett kontrakt sägas upp om förseningen varar allt för länge. Exakt vilka förutsättningarna är för att begära vite och/eller säga upp ett kontrakt kan bara avgöras efter en analys av det enskilda kontraktet där leveranstidpunkter med mera framgår. Vi kan därför inte ge ett generellt svar på frågan. Vi råder emellertid er starkt att först inleda en dialog med leverantören kring dess leveranskapacitet innan ni vidtar några andra åtgärder.

Utgör coronautbrottet en force majeure-situation?

Det är tänkbart att coronautbrottet kan utgöra force majeure. Men om det är så måste bedömas i det enskilda fallet. Leveransvillkoren kan skilja sig åt mellan våra ramavtal. De varor och tjänster som ska levereras är också av olika slag och olika branscher och marknader påverkas dessutom olika mycket av det pågående utbrottet. Vi kan därför tyvärr inte ge ett generellt svar på frågan om coronautbrottet utgör force majeure eller inte.

Vad innebär det för ramavtalsleverantören och avropande myndighet om det är force majeure?

De allra flesta av våra ramavtal innehåller bestämmelser om force majeure eller liknande bestämmelser om ansvarsbefrielse. Force majeure innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från att fullgöra sina skyldigheter enligt ramavtalet. Omständigheterna måste ligga utanför den partens kontroll och parten ska heller inte rimligen ha kunnat förutse dessa då ramavtalet ingicks. Force majeure kan till exempel vara att det på ett oväntat sätt uppstår ett krig eller en konflikt eller att myndigheter fattar beslut, som påverkar hur en part kan fullgöra sina skyldigheter.

Den tydligaste konsekvensen av om det föreligger force majeure för en leverantör, är att den då inte är skyldig att leverera de tjänster eller varor som omfattas av ett kontrakt. I så fall är inte heller den upphandlande myndigheten normalt skyldig att fullgöra sin del av kontraktet och betala leverantören.

Kan coronautbrottet utgöra grund för direktupphandling?

Upphandlingsmyndigheten har information om upphandling i akuta situationer på sin hemsida. Se under denna länk: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/upphandling-i-akuta-situationer/.

Upphandlingsmyndighetens information går i korthet ut på följande. Coronautbrottet innebär inte per automatik att det är tillåtet att genomföra direktupphandlingar. Upphandlingslagstiftningen gäller fortfarande och förutsättningar för att göra en direktupphandling måste fortfarande vara uppfyllda. Det är därför viktigt att undersöka vilka förutsättningarna i det enskilda fallet är.

Det finns flera omständigheter som skulle kunna innebära att en direktupphandling är tillåten. Mest aktuellt nu är kanske grunden synnerlig brådska. För att det ska vara fråga om synnerlig brådska krävs att:

 • händelsen inte har varit möjlig att förutse av den upphandlande myndigheten
 • det föreligger synnerlig brådska som gör att de tidsfrister som annars gäller enligt LOU inte kan följas
 • det finns ett orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen brådskande situationen, och
 • det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet.

Det är den upphandlande myndigheten som i varje enskilt fall måste bedöma om dessa förutsättningar är uppfyllda eller inte.

Kom ihåg att det kan finnas grund att genomföra direktupphandling av andra anledning av synnerlig brådska, till exempel om värdet på kontraktet är lågt. Det är också möjligt att förkorta annonseringstiderna i LOU under vissa omständigheter, även utan att använda sig av direktupphandling.

Har ni fått information från någon leverantör om att den ställer in leveranser på grund av coronautbrottet?

Per den 13 mars 2020 har vi fått information om leveransförseningar eller risk för leveransförseningar på några av våra ramavtal. Vi uppdaterar löpande vår samlingssida om coronautbrottet och hur det påverkar våra leverantörers möjlighet att leverera varor och tjänster.

Hur säkrar ni upp ”leveransförmågan” i er egen organisation, i fall vi behöver stöd och hjälp med att använda era ramavtal under tiden som coronautbrottet varar?

Vi har antagit kontinuitetsplaner för hela vår verksamhet för att den ska fortsätta fungera så bra som möjligt under den närmaste tiden. Rent praktiskt innebär det att vidta olika åtgärder för att förhindra smittspridning bland våra anställda, som till exempel att ställa in möten och resor samt ge våra medarbetare möjlighet att jobba på distans. Vi följer också noggrant den information och de rekommendationer som våra myndigheter går ut med, till exempel Folkhälsomyndighetens råd. Vi rekommenderar alla organisationer att göra detsamma.

Vad gäller för leverantörer som befinner sig i våra lokaler?

De förhållningsregler som gäller på en arbetsplats gäller även för externa besökare. Det är alltså arbetsplatsens eller företagets regler som gäller när ramavtalsleverantörer befinner sig i företagets lokaler.