Bygg och fastighet

Kategorin Bostad och entreprenad innefattar ramavtal som ska underlätta byggande av flerbostadshus med alla typer av bostäder, samt tillfälliga lokallösningar i form av hyrda moduler.

Kontaktperson

Caroline Paues

Caroline Paues

Tel:
08-709 55 03
Skicka e-post

Om kategorin

"Behovet av att bygga nytt och utveckla beståndet av olika typer av bostäder samt förskolor och skolor är stort i hela landet. Den demografiska utvecklingen i kombination med eftersatt underhåll och uttjänta byggnader leder till provisoriska lösningar för att råda bot på akut lokalbrist, exempelvis för skolor. Detta märker vi av i samtal med kommunerna, och genom användningen av våra ramavtal för bostadshus och hyresmoduler. Under 2019 pågår en ramavtalsupphandling av förskolebyggnader, där ramavtal väntas bli klart till årsskiftet.

Utveckling: Det känns naturligt att samarbeta med SKL framöver inom kategorin. Jag ser också positivt på samverkan med bransch- och intresseorganisationer i att försöka hitta lösningar på utmaningarna inom samhällsbyggnad.

Ramavtal inom Bygg och fastighet

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Hyresmoduler 2018 2023-09-20 -
Bostadshus 2016 2023-02-28 -
Förskolebyggnader 2018 2026-03-15 -