Bygg och fastighet

Kategorin Bostad och entreprenad innefattar ramavtal som ska underlätta byggande av flerbostadshus med alla typer av bostäder, samt tillfälliga lokallösningar i form av hyrda moduler.

Kontaktperson

Sara Baggström

Tel:
08-709 55 18
Skicka e-post

Kategoriansvarig Sara Baggström berättar om sin kategori

"Behovet av att bygga nytt och utveckla beståndet av olika typer av bostäder samt förskolor och skolor är stort i hela landet. Den demografiska utvecklingen i kombination med eftersatt underhåll och uttjänta byggnader leder till provisoriska lösningar för att råda bot på akut lokalbrist, exempelvis för skolor. Detta märker vi av i samtal med kommunerna, och genom användningen av våra ramavtal för bostadshus och hyresmoduler. Under 2019 pågår en ramavtalsupphandling av förskolebyggnader, där ramavtal väntas bli klart till årsskiftet.

Utveckling: Det känns naturligt att samarbeta med SKL framöver inom kategorin. Jag ser också positivt på samverkan med bransch- och intresseorganisationer i att försöka hitta lösningar på utmaningarna inom samhällsbyggnad.

Ramavtal inom Bygg och fastighet

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Hyresmoduler 2018 2021-09-20 -
Bostadshus 2016 2023-03-31 -

Pågående upphandlingar inom Bygg och fastighet

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Förskolebyggnader 2018 Pågående - Februari 2020