Bygg och fastighet

Kategorin Bostad och entreprenad innefattar ramavtal som exempelvis ska underlätta bostadsbyggande, underhåll av vägar och erbjuda tillfälliga lokallösningar.

Kontaktperson

Sara Baggström

Tel:
08-709 55 18
Skicka e-post

Kategoriansvarig Sara Baggström berättar om sin kategori

"Behovet av att renovera och utveckla beståndet av bostäder, samhällsfastigheter och infrastruktur är stort i hela landet. Den demografiska utvecklingen i kombination med eftersatt underhåll och uttjänta byggnader leder till provisoriska lösningar för att råda bot på akut lokalbrist, exempelvis för skolor. Detta märker vi av i samtal med kommunerna, och genom användningen av våra ramavtal för bostadshus, beläggningsarbeten och förhyrning av lokaler. I mars 2018 togs beslut om upphandling av förskolebyggnader då efterfrågan på nya förskolor är hög.

Utveckling: Det känns naturligt att samarbeta ännu mer med SKL framöver inom kategorin, Jag ser också positivt på samverkan med bransch- och intresseorganisationer som Sveriges Byggindustrier, SABO och Sveriges Arkitekter samt andra inköpscentraler som HBV."

Ramavtal inom Bygg och fastighet

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Bostadshus 2016 2021-03-31 -
Förhyrning av lokaler 2014 2019-09-20 -

Pågående upphandlingar inom Bygg och fastighet

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Förskolebyggnader 2018 Pågående - December 2019
Hyresmoduler 2018 Planerad - September 2019
Ljuskällor 2018 Planerad - April 2020
SKL Kommentus UC