Prenumerationstjänster 2016

Prenumerationstjänster ger tydlig översikt och enklare hantering av dina tidnings- och tidskriftsprenumerationer genom en förmedlingstjänst.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Prenumerationstjänster 2016

2017-06-19 till 2021-06-18
i
Fakturor skickas från LM Tietopalvelut OY:s svenska filial. Däremot ska det finska bolagets organisationsnummer stå med på fakturorna.

Förmedling av prenumerationer i tryckt eller elektronisk form. Då alla prenumerationerna samlas på samma ställe behöver du inte hålla reda på olika fakturor och lägga tid på att söka efter ett utbud som kan passa din mottagning, kontor eller bibliotek. Mäklaren tillhandahåller titlar från ett hundratal länder, sköter kontakten med förlagen samt förhandlar fram förmånliga priser.

Ramavtalet Prenumerationstjänster 2016 omfattar

Prenumeration på svenska och utländska tidningar eller tidskrifter samt dags-, vecko-, månadstidningar och tidskrifter.

Priserna på de olika titlarna blir lägre än om du skulle tecknat egna prenumerationer hos respektive förlag. Den tillkommande mäklarkostnaden är minus den rabatt du får genom ramavtalet. Allt är klart och tydligt specificerat på fakturan.

Prenumerationstjänster 2016 omfattar inte läromedel eller litteratur där vi har separata avtal, Läromedel 2014 och Litteratur 2013

Förnyelse av prenumerationer inför 2021

LM Informationstjänst informerar om att det är dags att se över aktiva prenumerationer inför 2021. De rekommenderar att ni förnyar senast den 15 september för att undvika glapp i leveransen. Om ni behöver längre tid för förnyelse eller har frågor vänligen kontakta deras kundservice på kundservice@lminfo.se eller telefon 08 – 445 1080. Läs mer i info från LM Informationstjänst. (PDF-dokument, 218 kB, nytt fönster)

Försenade leveranser pga covid-19

Publikationer från Iran är för närvarande mycket försenade då det saknas flygförbindelser från landet som kan ta med posten. Många företag och förlag kommer hålla helt stängt fram till 15 april 2020. Även från Kina kommer liknande besked. Leverantören förväntar sig liknande utveckling inom EU framöver när fler länder stänger gränser, arbetsplatser stängs och flyttas till hemkontor.

Överlag är svarstider från förlagen långa och detta ökar på reklamationstiderna.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta SKI kundsupport. Telefon: 08-525 029 96.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.