HR och administrativa tjänster

Kategorin HR och administrativa tjänster innehåller ramavtal som t.ex. en HR-avdelning behöver - prenumerationstjänster och rekryteringstjänster. Men också ramavtal som underlättar på ett övergripande plan - t.ex, juridiska tjänster och bemanningstjänster.

Kontaktperson

Marie Eklund

Tel:
08-709 55 38
Skicka e-post

Kategoriansvarig Marie Eklund berättar om sin kategori

"Trenden verkar gå mot att behålla personal istället för att behöva rekrytera ny, vilket är kostsamt ur många aspekter. Självklart vill varje arbetsgivare att duktiga medarbetare stannar och flera av kategorins avtal bör kunna hjälpa till med det. Jag ser behov av att ytterligare hjälpa våra kunder med fler tjänster som avlastar den dagliga verksamheten. Under året kommer vi undersöka och utvärdera tolk- och översättningstjänster, men även titta på företagshälsa.

Utveckling: Som kategoriansvarig är det viktigt att begripa hur en bransch fungerar, hur affärsmodellerna ser ut och vad som är oumbärligt för de som använder våra ramavtal. Därför försöker jag ha dialog med branschleverantörerna. Det innefattar regelrätt avtalsuppföljning, men också deltagande på mässor och träffar där experterna på området cirkulerar. Jag lär mig hela tiden!"

SKL Kommentus UC