HR och administrativa tjänster

Kategorin HR och administrativa tjänster innehåller ramavtal som t.ex. en HR-avdelning behöver - prenumerationstjänster och rekryteringstjänster. Men också ramavtal som underlättar på ett övergripande plan - t.ex, juridiska tjänster och bemanningstjänster.

Kontaktperson

Marie Eklund

Tel:
08-709 55 38
Skicka e-post

Kategoriansvarig Marie Eklund berättar om sin kategori

"Trenden verkar gå mot att behålla personal istället för att behöva rekrytera ny, vilket är kostsamt ur många aspekter. Självklart vill varje arbetsgivare att duktiga medarbetare stannar och flera av kategorins avtal bör kunna hjälpa till med det. Jag ser behov av att ytterligare hjälpa våra kunder med fler tjänster som avlastar den dagliga verksamheten. Under året kommer vi undersöka och utvärdera tolk- och översättningstjänster, men även titta på företagshälsa.

Utveckling: Som kategoriansvarig är det viktigt att begripa hur en bransch fungerar, hur affärsmodellerna ser ut och vad som är oumbärligt för de som använder våra ramavtal. Därför försöker jag ha dialog med branschleverantörerna. Det innefattar regelrätt avtalsuppföljning, men också deltagande på mässor och träffar där experterna på området cirkulerar. Jag lär mig hela tiden!"

Ramavtal inom HR och administrativa tjänster

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Bemanningstjänster 2015-2 2022-01-28 -
Prenumerationstjänster 2016 2021-06-18 -

Pågående upphandlingar inom HR och administrativa tjänster

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Rekryteringstjänster 2019 Pågående - December 2020
Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019 Planerad - Juni 2021
Bemanningstjänster 2020 Planerad - November 2021
Tågresor 2020 Planerad - December 2021