Yrkeskläder 2020

Upphandlingen syftar till att ta fram ett stort sortiment av arbetskläder som ska vara enkelt att beställa. Ramavtalet ska täcka ett nationellt behov – oavsett var i landet man är verksam. Sortimentet ska också erbjuda produkter som är i linje med Sveriges hållbarhetsmål.

Bild bakifrån på vårdbiträde och äldre kvinna

Det nya ramavtalet ska ersätta det befintliga Yrkeskläder och skor 2016-2, delområde 1 och 2.

  • Delområde 2 – Arbetskläder - upphör att gälla juni 2022
  • Delområde 1 – Yrkeskläder - upphör att gälla oktober 2023. Förstudien beslutar om sista förlängningsoptionen 2022 ska aktiveras.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar arbetskläder till flertalet yrkesgrupper inom offentlig sektor – till exempel (ej uteslutande) personal inom omsorg, lokalvård, kök, hantverksyrken, skol/förskola, reception, fritids- och kultur.

Behovet av olika typer av skyddsutrustning ökar hos våra kunder. Ett gemensamt ramavtal som alla kan ta del av skapar goda förutsättningar för bra sortiment till bra priser. Vår målsättning är att skapa enkelhet i beställningsprocessen och ett tydligt sortiment som våra kunder har störst behov av

Tidplan för upphandlingen

Vi beräknar att annonsera upphandlingen kvartal 2, 2021 och vår målsättning är att ha ett färdigt ramavtal för avrop under kvartal 2, 2022.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Kontor och förbrukning

Tipsa en vän

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom kontor och förbrukning, dess varor och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.