Vägsalt och dammbindningsmedel 2018

Bristande vinterväghållning ökar olycksrisken i trafiken och påverkar framkomligheten. Upphandlingens syfte är att tillhandahålla vägsalt åt kommunerna för halkbekämpning på bil-, gång- och cykelvägar. Därigenom kan vi minska antalet olyckor samt säkerställa tillgängligheten. Upphandlingen innefattar även dammbindningsmedel för sommarbruk.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 kommer att ersätta ramavtalen Vägsalt och dammbindningsmedel 2014 samt Vägsalt 2014-2 som löper ut maj 2019.

Om upphandlingen Vägsalt och dammbindningsmedel 2018

Upphandlingen omfattar:

- Vägsalt för vinterbruk - natriumklorid (NaCl)
- Dammbindningsmedel för sommarvägar- magnesiumklorid (MgCl2), kalciumklorid (CaCl2)
- Lignosulfonat

Upphandlingen omfattar inte maskinell utrustning för saltspridning.

Varför upphandlar vi vägsalt och dammbindningsmedel?

Det nordiska klimatet innebär ofta snabba väderomslag och när halkan överraskar är vägsalt viktigt. Halkolyckor medför dessutom stora kostnader för samhället varje år. Med ramavtalet får kunderna garanterad tillgång till vintervägsalt med konkurrenskraftiga priser och bra leveransvillkor.

Tidplan för upphandlingen

Annonseringen är nu avslutad. Det färdiga avtalet beräknas vara klart för avrop 1 juni 2019.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2018-12-02
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Mårten Nyström Holm

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 - 709 55 31
Mobil:
072-884 56 58
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC