Trygghetsskapande teknik 2018

Målsättningen är att upphandla trygghetsskapande teknik för användning i både särskilt och ordinärt boende. Upphandlingen ska tillgodose upphandlande myndigheters behov att utan dröjsmål kunna uppmärksamma brukares behov av stöd och hjälp och att kunna utföra tillsyn på distans. Tekniken ska bidra till brukares trygghet, bibehållen integritet och självständighet.

Det här är en ny upphandling som inte ersätter något befintligt ramavtal.

Om upphandlingen Trygghetsskapande teknik 2018

Upphandlingen omfattar trygghetsskapande teknik för att omgående uppmärksamma om en boende på exempelvis ett äldreboende (brukare) behöver stöd och hjälp. Upphandlingen omfattar funktioner:

- för att utförare (den/de som utför vård och omsorg hos brukare) ska upptäcka brukares behov av stöd och hjälp vid omedelbar fara

- för att utförare ska upptäcka brukares behov av stöd och hjälp utan omedelbar fara

- för att utförare ska kunna utföra tillsyn på distans

- för att brukare aktivt ska kunna påkalla stöd och hjälp

Tidplan för upphandlingen

Området är komplext varför tidplanen har skjutits fram. Vi beräknar att skicka ut upphandlingsunderlaget på extern remiss i maj/juni 2019. Annonsering är beräknad till juni alternativt augusti 2019, därefter förväntas ramavtalet vara klart för avrop juni 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Välfärdsteknologi

Tipsa en vän

Kontaktperson

Petra Hedén

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Mobil:
072 450 01 48
Skicka e-post
SKL Kommentus UC