Trygghetsskapande teknik 2018

Med upphandlingen av trygghetsskapande teknik för särskilt och ordinärt boende vill vi tillgodose upphandlande myndigheters behov att utan dröjsmål kunna uppmärksamma brukares behov av stöd och hjälp och att kunna utföra tillsyn på distans. Tekniken ska bidra till brukares trygghet, bibehållen integritet och självständighet. Det här är en ny upphandling som inte ersätter något befintligt ramavtal. Det nya ramavtalet ska kunna användas av avropsberättigade kunder i hela landet.

hand som trycker på larmknapp

Aktuell status 2021-04-07

Som vi tidigare meddelat är upphandlingen överprövad. Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade den 23 februari dom i målet (målnummer 10062-20) och avslog den ansökan om överprövning som inkommit. Vi fick den 5 mars besked om att domen hade överklagats till Kammarrätten och igår, den 6 april, beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte meddela prövningstillstånd i målet. Kammarrättens interimistiska beslut den 5 mars har därför upphört att gälla.

Inköpscentralen utreder dock fortsatt om Tunstall har möjlighet att vara leverantör på kommande ramavtal för trygghetsskapande teknik, mot bakgrund av de problem som förekommit i Tunstalls larmmottagning under hösten 2020. Vi är i slutfasen av utredningen och vi har beslutat att förlänga utredningstiden för att säkerställa att beslut tas på korrekt underlag. Inköpscentralen avvaktar resultatet av utredningen och avser därför inte att teckna några ramavtal i upphandlingen innan utredningen är klar. Mer information kommer i slutet av april.

Om upphandlingen Trygghetsskapande teknik 2018

Upphandlingen omfattar trygghetsskapande teknik för att omgående uppmärksamma om en boende på exempelvis ett äldreboende (brukare) behöver stöd och hjälp. Upphandlingen omfattar ett helhetsåtagande för följande funktioner:

  • att utförare (den/de som utför vård och omsorg hos brukare) ska upptäcka brukares behov av stöd och hjälp vid omedelbar fara
  • att utförare ska upptäcka brukares behov av stöd och hjälp utan omedelbar fara
  • att utförare ska kunna utföra tillsyn på distans
  • att brukare aktivt ska kunna påkalla stöd och hjälp.

I helhetsåtagandet ingår basfunktionalitet, det vill säga den sammanhållande funktionaliteten som är basen och förutsättningen för att den eller de funktioner som avropas fungerar fullt ut och i hela larmkedjan.

Upphandlingen är indelad i två anbudsområden

  1. Trygghetsskapande teknik för särskilt boende
  2. Trygghetsskapande teknik för ordinärt boende

Målsättningen är att anta fem ramavtalsleverantörer per anbudsområde. För mer detaljerad information om upphandlingens innehåll och tillgång till upphandlingsdokumenten, sök på Trygghetsskapande teknik i Tendsigns upphandlingsbibliotek.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är överprövad.

Om upphandlingen

  • Status: Överprövad
  • Upphandlingsområde: Välfärdsteknologi

Tipsa en vän

Kontaktperson

Petra Hedén

Petra Hedén

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 21
Mobil:
072 450 01 48
Skicka e-post

SKL Kommentus blir Adda

Adda - före detta SKL Kommentus
Läs mer om vad det innebär här