Trygghetsskapande teknik 2018

Målsättningen är att upphandla trygghetsskapande teknik för användning i både särskilt och ordinärt boende. Upphandlingen ska tillgodose upphandlande myndigheters behov att utan dröjsmål kunna uppmärksamma brukares behov av stöd och hjälp och att kunna utföra tillsyn på distans. Tekniken ska bidra till brukares trygghet, bibehållen integritet och självständighet.

Det här är en ny upphandling som inte ersätter något befintligt ramavtal.

Om upphandlingen Trygghetsskapande teknik 2018

Upphandlingen omfattar trygghetsskapande teknik för att omgående uppmärksamma om en boende på exempelvis ett äldreboende (brukare) behöver stöd och hjälp. Upphandlingen omfattar funktioner:

- för att utförare (den/de som utför vård och omsorg hos brukare) ska upptäcka brukares behov av stöd och hjälp vid omedelbar fara

- för att utförare ska upptäcka brukares behov av stöd och hjälp utan omedelbar fara

- för att utförare ska kunna utföra tillsyn på distans

- för att brukare aktivt ska kunna påkalla stöd och hjälp

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingsunderlaget har nu gått ut på extern remiss och finns tillgängligt i TendSign här. Sista dag att inkomma med synpunkter i TendSign är 2019-08-16, men gärna tidigare om möjligt.

Syftet med den externa remissen är att förankra det underlag som SKI avser att annonsera och säkerställa att det uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Annonsering är beräknad till september 2019, därefter förväntas ramavtalet vara klart för avrop juni 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Välfärdsteknologi

Tipsa en vän

Kontaktperson

Petra Hedén

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Mobil:
072 450 01 48
Skicka e-post
SKL Kommentus UC