Trygghetslarm och larmmottagning 2019

Äldre och funktionsnedsatta ska kunna bo kvar hemma utan att tumma på säkerheten, därför upphandlar vi ramavtal för digitala trygghetstjänster, det vill säga Trygghetslarm och larmmottagning.

Det färdiga ramavtalet ska ersätta Trygghetslarm och larmmottagning 2015 som löper ut i oktober 2020.

Om upphandlingen

Genom upphandlingen Trygghetslarm och larmmottagning 2019 avser vi att fortsatt driva den digitala utvecklingen framåt för tillförlitliga larmsystem. Ramavtalet kommer avse digitala trygghetslarm, larmmottagning, kommunikationen däremellan samt tillhörande tjänster och produkter. Planen är även att upphandlingen ska omfatta mobila trygghetslarm.

Var med i vår referensgrupp

Till upphandlingen kallar vi samman en referensgrupp som bidrar med sin sakkunskap. Vi söker personer med erfarenheter av trygghetslarm exempelvis teknisk kunskap eller personer som jobbar i eller är ansvariga för verksamheter där trygghetslarm används. Anmäl dig här.

Tidplan

Arbetet med att ta fram upphandlingsdokument pågår och det preliminära underlaget finns som extern remiss i TendSign. Länk till den externa remissen finns här. Sista dag att inkomma med synpunkter är 16 december.

Syftet med den externa remissen är att leverantörer och andra berörda parter inom området kan lämna synpunkter på kommande upphandlingsdokument.

Annonsering av upphandlingen är planerad till februari 2020 och det färdiga ramavtalet beräknas vara klart i september 2020 om inget oförutsett inträffar.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Välfärdsteknologi

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ida Herbertson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 67
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.