Trygghetslarm och larmmottagning 2019

Äldre och funktionsnedsatta ska kunna bo kvar hemma utan att tumma på säkerheten, därför upphandlar vi ramavtal för digitala trygghetstjänster.

Det färdiga ramavtalet ska ersätta Trygghetslarm och larmmottagning 2015 som löper ut i oktober 2020.

Om upphandlingen

Upphandlingen Trygghetslarm och larmmottagning 2019 avser fortsätta driva den digitala utvecklingen framåt för tillförlitliga larmsystem. I förstudien kommer bland annat ingå att se över möjligheten för teknisk utveckling under ramavtalstiden.

Var med i vår avtalsgrupp

Till upphandlingen kallar vi samman en avtals-/referensgrupp som bidrar med sin sakkunskap. Vi söker personer med erfarenheter av trygghetslarm exempelvis teknisk kunskap eller personer som jobbar i eller är ansvariga för verksamheter där trygghetslarm används. Anmäl dig här.

Tidplan

Förstudien pågår fortfarande och är förlängd till maj/juni 2019. Extern remiss och annonsering av upphandlingen kommer ske under hösten 2019. Tidplanen har förskjutits något och det färdiga ramavtalet beräknas vara klart i maj 2020 om inget oförutsett inträffar.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Välfärdsteknologi

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ida Herbertson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 67
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

SKL Kommentus UC