Trygghetslarm och larmmottagning 2019

Äldre och funktionsnedsatta ska kunna bo kvar hemma utan att tumma på säkerheten, därför upphandlar vi ramavtal för digitala trygghetstjänster, det vill säga Trygghetslarm och larmmottagning.

Äldre och yngre kvinna tittar på varandra och ler

Det färdiga ramavtalet ska ersätta Trygghetslarm och larmmottagning 2015 som löpte ut 17 oktober 2020.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar digitala trygghetslarm, både stationära och mobila trygghetslarm. Vidare ingår larmmottagning, kommunikationen mellan trygghetslarmet och larmmottagningen samt tillhörande tjänster och produkter som tillbehörslarm, installation, utbildning, service och support i upphandlingen.

Upphandlingen är indelad i fem anbudsområden:

  1. Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan
  2. Stationära trygghetslarm
  3. Larmmottagning
  4. Mobila trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan
  5. Mobila trygghetslarm

Vad gäller anbudsområden 1 och 2 som avser stationära trygghetslarm, tar dessa i fösta hand sikte på ordinärt boende. I upphandlingen finns emellertid utvärderingskriterier gällande kommunikation via wifi som förenklar användningen av utrustningen inom anbudsområde 1 och 2 för användning i särskilt boende (se upphandlingsdokumenten avsnitt 5.2.2 och 6.2.2). Som framgår av upphandlingsdokumentet så åligger det dock varje upphandlande myndighet att säkerställa att den aktuella miljön och eventuellt kompletteringar som inte omfattas av detta ramavtalet fungerar med utrustningen som omfattas av detta ramavtalet.

Tidplan

På grund av de problem som förekommit i Tunstalls larmmottagning senaste tiden och de många frågor som uppstått med anledning av det, dröjer avtalstecknandet för det nya ramavtalet för Trygghetslarm.

Vår utredning av de allvarliga problem som uppstod när leverantören Tunstalls genomförde ett byte av larmplattform tidigare i höst fortsätter. Utredningen beräknas vara klar senare delen av Q1 2021.

Parallellt med vår fortsatta utredning av händelsen har Inköpscentralen ingått tillfälliga ramavtal med övriga sex leverantörer i upphandlingen. Här kan du läsa om ramavtalet.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Välfärdsteknologi

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ida Herbertsson

Ida Herbertson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 67
Mobil:
070 605 46 80
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.