Trygghetslarm och larmmottagning 2019

Äldre och funktionsnedsatta ska kunna bo kvar hemma utan att tumma på säkerheten, därför upphandlar vi ramavtal för digitala trygghetstjänster, det vill säga Trygghetslarm och larmmottagning.

Det färdiga ramavtalet ska ersätta Trygghetslarm och larmmottagning 2015 som löper ut i oktober 2020.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar digitala trygghetslarm, både stationära och mobila trygghetslarm. Vidare ingår larmmottagning, kommunikationen mellan trygghetslarmet och larmmottagningen samt tillhörande tjänster och produkter som tillbehörslarm, installation, utbildning, service och support i upphandlingen.

Upphandlingen är indelad i fem anbudsområden:

  1. Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan
  2. Stationära trygghetslarm
  3. Larmmottagning
  4. Mobila trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan
  5. Mobila trygghetslarm

Tidplan

Utvärdering av upphandlingen pågår. Upphandlingen är försenad bland annat på grund av att anbudstiden förlängdes till 2 juni. Avtal beräknas vara på plats i november 2020. Tidplanen omfattar inte tid för överprövning.

Befintligt ramavtal Trygghetslarm och larmmottagning 2015 gäller till och med 17 oktober 2020. För att säkerställa leveranser kan kontrakt tecknas med stöd av ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 senast sista dag för ramavtalets giltighetstid.

Kontrakt kan löpa upp till tre (3) år från och med sista dag för ramavtalets giltighetstid.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Välfärdsteknologi

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ida Herbertson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 67
Mobil:
070 605 46 80
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.