Tjänster för avtalsuppföljning 2018

Den här upphandlingen gör vi för att underlätta kommuners, landstings och bolags uppföljning av krav i sina egna upphandlingar. Utöver detta innefattas även andra typer av uppföljnings- och revisionstjänster.

Upphandlingen ska ersätta nuvarande ramavtal Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014 som löper till september 2019.

Om upphandlingen Tjänster för avtalsuppföljning 2018

Upphandlingen omfattar uppföljandekontroller och revisionstjänster inom följande områden

 • leverantörsuppföljning
 • fabriksrevision
 • ekonomisk revision (avseende leverantörer)
 • arbetsrättsliga villkor
 • sociala och etiska villkor
 • miljörelaterade villkor
 • djurskydd
 • informationssäkerhet

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är nu annonserad. Avtalsstart förväntas vara i september 2019.

Om upphandlingen

 • Sista anbudsdag: 2019-01-18
 • Status: Pågående
 • Upphandlingsområde: Finansiella tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jörgen Keckman Eriksson

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 58
Mobil:
072 729 05 57
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom kontor och förbrukning, dess varor och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC