Tjänster för avtalsuppföljning 2018 - Informationssäkerhet

Den här upphandlingen gör vi för att underlätta kommuners, landstings och bolags uppföljning av krav i sina egna upphandlingar. Utöver detta innefattas även andra typer av uppföljnings- och revisionstjänster.

Upphandlingen ska ersätta nuvarande ramavtal Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014 som löper till september 2019.

Om upphandlingen Tjänster för avtalsuppföljning 2018 - Informationssäkerhet

Upphandlingen omfattar uppföljandekontroller och revisionstjänster inom följande områden

- leverantörsuppföljning

- fabriksrevision

- ekonomisk revision (avseende leverantörer)

- arbetsrättsliga villkor

- sociala och etiska villkor

- miljörelaterade villkor

- djurskydd

- informationssäkerhet

Tidplan för upphandlingen

Avtalsstart förväntas vara i september 2019.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Finansiella tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jörgen Keckman Eriksson

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 58
Mobil:
072 729 05 57
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella samt HR-relaterade tjänster och produkter. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC