Tillgänglighet av vissa antibiotika 2019

Det är viktigt att sjukvården inte riskerar att stå utan verksamma antibiotika till personer med svåra infektioner. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera om en ny modell för ersättning till läkemedelsföretag kan säkra tillgången till vissa medicinskt särskilt viktiga antibiotika. Inom ramen för regeringsuppdragets pilotstudie ska det genom föras en upphandling. Upphandlingen genomförs i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och SKL Kommentus Inköpscentral.

Den nya ersättningsmodellen som Folkhälsomyndigheten ska prova går ut på att läkemedelsföretag förbinder sig att inom en viss tid leverera en särskild och medicinskt viktig typ av antibiotika till patienter med vissa svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. För detta får de en fast årlig ersättning. I pilotstudien ska Folkhälsomyndigheten utreda om modellen är effektiv och ändamålsenlig. Projektet, som kommer att pågå fram till 2022, finansieras delvis av Vinnova.

Om upphandlingen Tillgänglighet av vissa antibiotika 2019

Arbetet inför den nationella upphandlingen om vilken typ av antibiotika som ska ingå i pilotstudien har inletts. Upphandlingen genomförs i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och SKL Kommentus inköpscentral som har tidigare erfarenheter av nationella läkemedelsupphandlingar.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen ska enligt preliminär tidplan vara klar under hösten 2019.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Läkemedel

Tipsa en vän

Kontaktperson

Arian Mandegari

Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 01
Mobil:
072 746 88 37
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.