Stödboende 2017

Det här är en upphandling som omfattar placeringar i tillståndspliktiga stödboenden för personer i åldern 16-20 år. Upphandlingen genomförs i eget namn och de kommuner deltar i upphandlingen har gjort en föranmälan.

Föranmälan

En föranmälan är inte bindande men måste göras om din kommun avser att använda ramavtalet någon gång under ramavtalstiden. Genom anmälan blir kommunen avropsberättigad part och det innebär att ni har möjlighet att avropa från tecknat ramavtal, dock ingen skyldighet.

Om upphandlingen

Upphandlingen kommer att omfatta tillståndspliktigt Stödboende för åldrarna 16-20 år.

Huvudmålgrupperna är följande:

- Barn och unga som kommit som ensamkommande barn till Sverige
- Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation
- Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik

Varför upphandlar vi stödboende?

Upphandlingar av externa placeringar är komplexa och resurskrävande för en enskild kommun. Detta är andra gången vi upphandlar stödboende och vi har arbetat inom området sedan 2011. Därför har vi byggt upp specialistkompetens att genomföra upphandlingar inom IFO.

Genom att gå med i upphandlingen erbjuds kommunerna:

- Projektledning och genomförande av upphandlingen
- Juridiskt stöd under hela upphandlingsprocessen
- Tillgång till en urvalsdatabas där handläggaren gör urval utifrån individens behov och val för att hitta ett stödboende som passar
- Samordnad uppföljning, administration och förvaltning av ramavtalen under ramavtalsperioden.

Tidplan för upphandlingen

Annonseringen är avslutad. Avtalsstart planeras till februari 2019, förutsatt att upphandlingen inte blir överprövad.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2018-12-03
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Frida Skårner

Kategoriansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 27
Skicka e-post

Frågor och svar

Vad beror förseningen på?

Vi var tvungna att rekrytera specifika kompetenser för att genomföra denna upphandling vilket gjorde att vi påbörjade upphandlingen sent. Vårt mål är att upphandla med sådan kvalitet så att kunderna får ett så välgenomtänkt och användbart avtal som möjligt.

Hur lång tid stoppas upphandlingen vid en överprövning?

Förvaltningsdomstolarnas handläggning av SKIs upphandlingsmål har de senaste två åren varierat mellan två och elva månader. Den genomsnittliga handläggningstiden för våra mål under 2018 är cirka sex månader.

Kan vi avropa efter att befintligt ramavtal löpt ut?

Man kan inte avropa på befintligt ramavtal efter att det löpt ut.

Hur får vi reda på hur det går?

Vi kommer att löpande uppdatera webbsidan med information om utvecklingen. Till exempel om upphandlingen blir överprövad och risken finns för att befintligt ramavtal löper ut innan nytt avtal är klart.

Hur får vi reda på när vi kan börja avropa på det nya ramavtalet?

När avtalet är klart skapas en ramavtalssida och information om det nya avtalet skickas ut.

SKL Kommentus UC