Solcellslösningar 2019 - solcellsanläggning

Upphandlingen Solcellslösningar 2019 ska stödja och påskynda produktionen av el från solkraft genom att erbjuda kommuner, regioner och deras bolag ett enkelt sätt att upphandla solcellslösningar.

Upphandlingen ska erbjuda kommuner, regioner och deras bolag ett enkelt sätt att upphandla solcellslösningar. Det ska vara flexibelt att anpassa underlagen för egna krav och förutsättningar som kan finnas på anläggning, konsultuppdrag eller varukorg. Upphandlingarna görs via dynamiskt inköpssystem, DIS.

Solcellslösningar 2019 – solcellsanläggning

Underlagen i upphandlingsunderlagen avser en standardutformad komplett solcellssystem på tak. Underlaget utgår från AMA 12 och avser totalentreprenad enligt ABT06. Stöddokument finns för beställare som med hjälp av handledningen kan ta fram en teknisk beskrivning av valt objekt. Underlag finns också för att beställare ska kunna genomföra en enkel förstudie och bedöma förutsättningarna för det tilltänkta objektet. Resultatet är tänkt att användas för att ge stöd för beslut om genomförande. Beställare kan även med hjälp av DIS för konsulter upphandla stöd för framtagande av teknisk beskrivning, förstudie med mera.

Extern remiss har genomförts i november 2019.

Tidplan

DIS-upphandling för Solcellslösningar 2019 – solcellsanläggning är nu annonserad, se annons här. Ansökningar till DIS:et kan göras under hela DIS:ets livstid. Endast kvalificerade leverantörer får information om upphandlingarna och kan lämna anbud.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2030-02-12
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Energi

Tipsa en vän

Kontaktperson

Pernilla Jönsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Mobil:
072-999 24 39
Skicka e-post

Save the date

Den 5 maj 2020 planerar vi en informationdag om solcellslösningar. Vi kommer att vara i Helsingborg. Mer information inom kort. 

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom energi för uppvärmning eller transporter. Du får nyheter och information via e-post.