Skrivare 2019

På de flesta arbetsplatser i Sverige finns skrivare, men många upplever att det är svårt att upphandla den här typen av produkter och tjänster. Därför startar vi nu en helt ny upphandling som ska resultera i ett nytt ramavtal.

Det finns inget befintligt ramavtal på området, utan den planerade upphandlingen kommer att resultera i ett helt nytt avtal.

Om upphandlingen

Syftet är att upphandlingen ska resultera i ett ramavtal med konkurrenskraftiga priser och produkter. Ramavtalet ska vara tydligt, enkelt att avropa ifrån och ge förutsägbara kontrakt. Avtalet ska omfatta multifunktionsskrivare, skrivare, scanners och närliggande tjänster inklusive service.

Var med i vår avtalsgrupp

Syftet är att inhämta kunskap om våra kunders behov. Vi önskar att avtalsgruppen får en representativ bredd med både små och stora organisationer.

Om du är intresserad av att delta i avtalsgruppen, anmäl dig här!

Avtalsgruppens arbete kommer att löpa under framför allt förstudiefasen och när upphandlingsdokumenten tas fram.

Tidplan för upphandlingen

Vi beräknar annonsera upphandlingen under Q1 2020. Målsättningen är att ha ett färdigt ramavtal på plats under Q2 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Cen Chen

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 09
Mobil:
072 546 15 32
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom IT och digitalisering dess produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.