Säker digital kommunikation

SKL Kommentus Inköpscentral genomför just nu en förstudie för att se vilka möjligheter som finns till ett ramavtal för Säker digital kommunikation, SDK.

Om projektet Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation, SDK, drivs av Inera och ska skapa förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inom till exempel vård, socialtjänst och skola.

Vår medverkan i projektet omfattar leverantörskontakter samtidigt som vi utreder möjligheterna till ett kommersiellt gångbart och tekniskt träffsäkert ramavtal.

Under våren 2019 arbetar därför SKL Kommentus Inköpscentral intensivt med att undersöka förutsättningarna för att skapa ett ramavtal, vad det skulle omfatta och när ett sådant i så fall skulle kunna vara på plats.

Ineras webbplats finns mer information om projektet.

Om du vill veta mer om SKI:s roll eller den pågående förstudien är du välkommen att kontakta
Tommy Bengtsson, avtalsansvarig digitala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral.

Om upphandlingen

Tipsa en vän

SKL Kommentus UC