Rekryteringstjänster 2019

Denna upphandling ska resultera i ett nytt ramavtal för Rekryteringstjänster. Det färdiga ramavtalet beräknas vara klart under kvartal fyra 2020.

Om upphandlingen

Med upphandlingen vill vi skapa ett avtal som täcker våra kunders behov av externt stöd i rekryteringsprocesser. Behovet av externt stöd kan exempelvis uppstå när upphandlande myndighet:

 • på egen hand har svårt att hitta rätt kompetens till en viss roll,
 • inte har tillräckliga personella resurser att hantera stora mängder rekryteringsprocesser,
 • behöver ha en oberoende parts bedömning av slutkandidater

Behovet kan också bestå av att upphandlande myndighet behöver ha tillgång till verktyg som de inte själva har:

 • webbaserade arbetspsykologiska testverktyg för rekrytering och urval av kandidater eller
 • riktade rekryteringsannonser i sociala medier.

Upphandlingens omfattning

Rekryteringstjänster 2019 täcker flera tjänster som Inköpscentralen tidigare inte haft avtal för. Upphandlingen omfattar följande delområden:

 • Delområde 1 - Executive search - Top management
 • Delområde 2 - Executive search – Branschspecifikt

Delområde 2 är uppdelat i följande branscher:

 • 2 a Executive search -Ekonomi/finans/juridik/HR/administration/kommunikation/information
 • 2 b Executive search - IT
 • 2 c Executive search - Teknik/engineering/tillväxt/stadsbyggnad/fastighet/energi
 • 2 d Executive search - Skola och förskola
 • 2 e Executive search - Vård, omsorg och social omsorg
 • Delområde 3 - Annonserad rekrytering
 • Delområde 4 - Second opinion/fördjupad personbedömning
 • Delområde 5 - Webbaserade arbetspsykologiska testverktyg för rekrytering och urval
 • Delområde 6 - Rekryteringsannonser i sociala medier

Varför upphandlar vi rekryteringstjänster?

Den demografiska utvecklingen i Sverige de närmaste 10 åren, där antalet barn och äldre i befolkningen ökar kraftigt samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder ökar betydligt mindre, kommer att innebära en stor utmaning för arbetsmarknaden i stort och för välfärden i synnerhet. För att stötta våra kunder i rekryteringsutmaningen vill vi erbjuda ett avtal som omfattar en bredd av kvalitativa tjänster.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är annonserad, se annons här. Vår målsättning är att ha ett nytt avtal på plats under Q4 2020.

Om upphandlingen

 • Sista anbudsdag: 2020-07-02
 • Status: Pågående
 • Upphandlingsområde: HR och administrativa tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Anna Persson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 06
Mobil:
072 746 88 25
Skicka e-post

Prenumerera på Avtalsnytt

Avtalsnytt ger dig alla nyheter om ramavtal via e-post. Fyll i din e-postadress nedan för att starta prenumerationen.