Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019

Syftet med upphandlingen är att tillgodose det ökande behovet av prenumerationstjänster av tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form.

Om upphandlingen Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019

I upphandlingens omfattning ingår förmedling av både utländska och svenska prenumerationstjänster i tryckt och elektronisk form. I förstudien ska vi utreda om fler tjänster ska ingå.

Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019 ska ersätta nuvarande avtal Prenumerationstjänster 2016 som löper ut 2021-06-18.

Varför upphandlar vi Prenumerationstjänster?

Det ska vara enkelt att avropa, spara tid och interna resurser.

Var med i vår avtalsgrupp

Om du arbetar i en verksamhet med särskilt behov av ovanstående tjänster och vill ha chansen att påverka utformningen av ramavtalet, då kan du vara med i vår avtalsgrupp. Vi värdesätter och vill gärna ta del av extra sakkunskap.

Avtalsgruppen består av personer med verksamhetsnära kompetens och expertis. Gruppen delar med sig av egna erfarenheter samt bidrar till utformningen av upphandlingsdokumenten och möjliggör att upphandlingen speglar de upphandlande myndigheternas behov.

Du kan bidra på det sätt som passar dig och förbinder dig inte till något. Vill du gå med i gruppen, anmäl dig här.

Avtalsgruppen kommer att kallas till möten under hösten 2019. Det kommer finnas möjlighet att delta både på plats samt på distans.

Extern remiss

Upphandlingsunderlaget är nu på extern remiss. Syftet är att förankra det underlag som vi avser att annonsera och att säkerställa att underlaget uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Du hittar den externa remissen här.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är planerad att annonseras under tredje kvartalet 2020 och målsättningen är att ha ett färdigt ramavtal klart för avrop under andra kvartalet 2021.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: HR och administrativa tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Pernilla Viktorsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 28
Mobil:
072 966 19 29
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella samt HR-relaterade tjänster och produkter. Du får nyheter och information via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.