Pension 2019

Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av pensionsadministration och övriga pensionstjänster. Målet är att erbjuda en helhetslösning som är enkel, trygg och säker.

Kommande ramavtal ska ersätta befintligt avtal Pension 2016 som löper ut 2021-02-05.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar följande tjänster:

 • fullständig pensionsadministration av KAP-KL, AKAP-KL, PFA, PA-KL samt äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande eventuella pensionsreglementen för förtroendevalda
 • förmedlingstjänst för avgiftsbestämd ålderspension
 • utökad pensionsadministration
 • löneväxling
 • försäkring av den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) med tillhörande premiebefrielse, efterlevandepension till vuxen och barn och intjänad pensionsrätt (IPR).

Upphandlingen omfattar även möjlighet för upphandlande myndigheter att vid avrop ställa kompletterande krav och specificera villkor utifrån den upphandlande myndighetens behov. Preciserande och kompletterande krav kan ställas inom följande områden.

 • Tillhandahållande av tjänsten annan pensionslösning
 • Service/tillgänglighet
 • Onlinetjänst
 • Pensionsskuldberäkningar
 • Individuell arbetsgivaredeklaration (AGI)
 • Statistik
 • Villkor för behandling av personuppgifter
 • Inlösen av IPR
 • Kostnader/avgifter för försäkringslösningar
 • Avkastning, nyckeltal och garantier
 • Pris

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen har annonserats. Målsättningen är att ha ett färdigt ramavtal klart för avrop under sista kvartalet 2020.

Om upphandlingen

 • Status: Pågående
 • Upphandlingsområde: Professionella tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Charlotte Dagnäs

Charlotte Dagnäs

Kategoriansvarig professionella tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 86
Mobil:
072 584 74 47
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella samt HR-relaterade tjänster och produkter. Du får nyheter och information via e-post.