Pension 2019

Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av pensionsadministration och övriga pensionstjänster. Målet är att erbjuda en helhetslösning som är enkel, trygg och säker.

Kommande ramavtal ska ersätta befintligt avtal Pension 2016 som löper ut 2021-02-05.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar följande tjänster:

 • Pensionsadministration enligt KAP-KL och AKAP-KL
 • Förmedlingstjänst för avgiftsbestämd ålderspension
 • Alternativ pensionslösning för chefer
 • Försäkring av;
  • förmånsbestämd ålderspension
  • intjänad pensionsrätt
  • efterlevandepension för vuxen och barn

I förstudien kommer vi utreda om fler tjänster kommer att ingå. Fokus i upphandlingen ligger på hög användbarhet och enkelhet i avropsförfarandet.

I januari 2020 har vi publicerat en RFI (Begäran om information) där vi bjuder vi in leverantörer och andra parter att inkomma med input och synpunkter gällande pensionsrådgivning.

Var med i vår referensgrupp

Om du arbetar i en verksamhet med kunskap och behov av ovanstående tjänster och vill ha chansen att påverka utformningen av ramavtalet, då kan du vara med i vår referensgrupp. Vi värdesätter och vill gärna ta del av din sakkunskap.

Referensgruppen består av personer med verksamhetsnära kompetens och expertis. Gruppen delar med sig av egna erfarenheter samt bidrar till utformningen av upphandlingsdokumenten och möjliggör att upphandlingen speglar de upphandlande myndigheternas behov.

Du kan bidra på det sätt som passar dig och förbinder dig inte till något. Vill du gå med i gruppen, anmäl dig här.

Referensgruppen kommer att kallas till möten under hösten 2019/vintern 2020. Det kommer finnas möjlighet att delta både på plats samt på distans.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är planerad att annonseras under våren 2020 och målsättningen är att ha ett färdigt ramavtal klart för avrop under sista kvartalet 2020.

Om upphandlingen

 • Status: Planerad
 • Upphandlingsområde: Finansiella tjänster

Tipsa en vän

Charlotte Dagnäs

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 86
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella samt HR-relaterade tjänster och produkter. Du får nyheter och information via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.