Pension 2019

Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av pensionsadministration och övriga pensionstjänster. Målet är att erbjuda en helhetslösning som är enkel, trygg och säker.

Kommande ramavtal ska ersätta befintligt avtal Pension 2016 som löper ut 2021-02-05.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar följande tjänster:

 • Pensionsadministration enligt KAP-KL och AKAP-KL
 • Förmedlingstjänst för avgiftsbestämd ålderspension
 • Alternativ pensionslösning för chefer
 • Försäkring av;
  • förmånsbestämd ålderspension
  • intjänad pensionsrätt
  • efterlevandepension för vuxen och barn

I förstudien kommer vi utreda om fler tjänster kommer att ingå. Fokus i upphandlingen ligger på hög användbarhet och enkelhet i avropsförfarandet.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är planerad att annonseras under hösten 2020 och målsättningen är att ha ett färdigt ramavtal klart för avrop under sista kvartalet 2020.

Om upphandlingen

 • Status: Planerad
 • Upphandlingsområde: Finansiella tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Charlotte Dagnäs

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 86
Mobil:
072 584 74 47
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella samt HR-relaterade tjänster och produkter. Du får nyheter och information via e-post.