Musikinstrument 2019

Detta är en helt ny upphandling som ska underlätta för kommuner att köpa in musikinstrument till skolor, musikutbildningar och annan musikalisk verksamhet. Upphandlingen kan även komma att omfatta reparation, service och hyra av musikinstrument.

Bild på trumma och gitarr

Det finns inget befintligt avtal för musikinstrument utan den planerade upphandlingen kommer att resultera i ett nytt avtal för området.

Musikinstrument 2019

Upphandlingen Musikinstrument 2019 ska omfatta inköp av olika slags musikinstrument för kommunala skolor, kulturskolor, musikutbildningar och övrig musikalisk verksamhet i kommuner. Den kan även komma att omfatta kringliggande tjänster som reparation, service och hyra av musikinstrument.

Vi planerar att påbörja en förstudie under våren 2019, där vi kommer att inhämta information, kartlägga behov och ta reda på hur marknaden ser ut. Under förstudien kommer vi även att ta reda på om ett dynamiskt inköpssystem (DIS) lämpar sig för denna upphandling.

Varför upphandlar vi Musikinstrument 2019?

Vi har märkt av en ökad efterfrågan hos våra kunder av ett nationellt avtal för att underlätta inköp av musikinstrument.

Var med i vår referensgrupp

För att det planerade avtalet ska bli så bra som möjligt behöver vi en avtalsgrupp med erfarenhet av musikinstrument och/eller tillhörande tjänster. Vi söker därför dig som arbetar som musiklärare, eller dig som i dag beställer eller kommer att beställa musikinstrument. Är detta något som passar in på dig? Anmäl dig här. Vi behöver dig!

Det tänkta upplägget i referensgruppen är att vi först har ett inledande Skypemöte som sedan följs upp av ett eller flera gruppmöten/workshops där vi träffas fysiskt. Målet är att referensgruppen är med i arbetet att ta fram och konkretisera behov, önskemål samt kravställningar. Du förbinder dig inte till en massa arbete, utan kan bidra på det sätt som passar dig. Vi hoppas att just du vill vara med på denna musikresa!

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är annonserad, se annonsen i Tendsign. Det färdiga avtalet beräknas vara på plats Q4 2020.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2020-10-12
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Utbildning och lärande

Tipsa en vän

Kontaktperson

Karen Arista Lindqvist

Affärsrådgivare, AffärsConcept
Tel:
08 709 55 52
Mobil:
072 999 24 27
Skicka e-post

Så lämnar du anbud i upphandlingen Musikinstrument 2019

I ovanstående film förklarar vi hur du som är leverantör och vill lämna anbud i upphandlingen Musikinstrument 2019 går tillväga. I kronologisk ordning går vi igenom och visar de olika avsnitten i upphandlingsverktyget TendSign. Om det bara är en specifik del du vill se hittar du tidskoderna angivna inom parentes nedan. Du kan också klicka på länkarna för att komma direkt till avsnittet på Youtube. 

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Utbildning- och lärande. Du får nyheter och information via e-post.

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.