Medicinteknisk utrustning STIC 2020

Syftet med denna upphandling är att tillgodose kommunernas löpande behov av medicinteknisk utrustning, som exempelvis köp och hyra av hjälpmedel för rörelsenedsättning, aktiviteter i dagliga livet, arbetstekniska hjälpmedel, tillbehör, reservdelar samt tillhörande tjänster för successiva avrop under avtalstiden.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar produkter inom dessa produktområden:

 • Personlig vård
 • Hjälpmedel för träning av färdigheter och förmågor
 • Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling
 • Hjälpmedel vid förflyttning
 • Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck
 • Hjälpmedel för anpassning av bostäder och andra lokaler
 • Hjälpmedel för hantering och transport av produkter madrasser och positioneringskuddar
 • Akut avhjälpande. Upphandlingen omfattar även underhåll, reparation, akut avhjälpande och besiktning av både hyrda produkter och upphandlande myndighets egenägda produkter.

Avrop kommer att ske löpande av respektive enhet inom de kommuner som är medlemmar i STIC och avropsberättigade på kommande avtal.

Tidplan

Upphandlingen är annonserad, se länk här. Vår målsättning är att ha ett färdigt ramavtal under kvartal 2 2020.

Om upphandlingen

 • Sista anbudsdag: 2020-03-02
 • Status: Pågående
 • Upphandlingsområde: Regionala upphandlingar

Tipsa en vän

Kontaktperson

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
Skicka e-post

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För mer information om Stockholms Inköpscentral och hur man går med kontakta Gabriella Lundin gabriella.lundin@sklkommentus.se