Laddningspunkter 2018

När användningen av elbilar ökar i landet, ökar också behovet av laddningspunkter till elbilar och laddhybrider. Syftet med upphandlingen Laddningspunkter 2018 är att hjälpa er i ambitionen att bidra till en bättre miljö i kommunen och nå målet om en fossilfri fordonsflotta senast 2030.

Det här är en ny upphandling som inte ersätter något befintligt ramavtal. Laddningspunkter 2018 kommer att göras i ett dynamiskt inköpssystem, DIS. Mer information om DIS hittar du här.

Varför upphandlar vi laddningspunkter?

Målet är att avtalet ska innehålla ett utbud av laddningspunkter som kan tillgodose de flesta behoven från normalladdning till snabbladdning, så att ni kan komplettera befintlig infrastruktur, eller planera för kommande. Avtalet kommer också att innehålla tjänster och service kopplat till laddningspunkterna.

Tidplan för upphandlingen

En extern remiss ligger nu ute, se den här. Sista dag att inkomma med synpunkter är den 14 februari. Vi beräknar annonsera upphandlingen under Q1 2020. Målsättningen är att ha ett avtal på plats under Q1 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Fordon

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Karolin Knutsen-Öy

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 59
Skicka e-post

Ebba Melchior

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
072-999 24 18
Mobil:
031-701 66 90
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom Fordon. Du får nyheter och information via e-post.