Klottersanering 2020

Stadens offentliga miljöer ska upplevas som trygga och inbjudande platser att vistas på. Trots att klotter är det brott som ökat mest är det få kommuner som har en övergripande handlingsplan eller policy för hur de ska arbeta klotterförebyggande.

Inköpscentralen har inget tidigare avtal, vårt nationella ramavtal kommer att ersätta det STIC har idag.

Om upphandlingen Klottersanering 2020

Avtalet kommer att omfatta klotter, klotterskyddsåtgärder samt borttagning av affischer och klistermärken i utemiljö. Klottersanering är en stor utgift för kommuner och kommunala fastighetsbolag. En nedklottrad yta som inte saneras genererar snart nytt klotter och studier visar att klotter bidrar till ökad skadegörelse och otrygghetskänslor, vilket i slutändan gör att människor börjar undvika områden med klotter och att områdets attraktivitet minskar.

Tidplan för upphandlingen

Annonseringen är nu avslutad. Avtalet ska vara på plats kvartal 1 2021, innan STIC:s avtal löper ut 2021-02-28.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ylva Bergwall Granqvist

Ylva Bergvall Granqvist

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 13
Mobil:
072 539 97 33
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.