Inkasso- och påminnelsetjänster 2019, fastighet/bostad och energi/VA

Vi vill upphandla ramavtal som erbjuder hög lyckandegrad samtidigt som gäldenärerna ges rätt förutsättningar för att bli skuldfria i ett tidigt skede av indrivningen.

Kommande avtal ska så småningom ersätta nuvarande avtal Inkassotjänster 2014.

Anbudsområde 2 och 3 görs om

Förvaltningsrätten har förordnat att upphandlingen ska göras om avseende anbudsområde 2 och 3. Inköpscentralen kommer av denna anledning annonsera ny upphandling. Anbudsområde 1 är klart för avrop, här kan du läsa mer om det.

Om upphandlingen

Syftet är att upphandla ett relevant och användarvänligt ramavtal som täcker in de upphandlande myndigheternas behov som finns av påminnelse- och inkassotjänster inom bostad/fastighet och energi/VA.

Genom att dela upp upphandlingen i dessa områden vill vi nå anbudsgivare som är nischade inom respektive område.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är annonserad, se annonsen här. Vår målsättning är att ha ett färdigt ramavtal i februari 2021.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2020-11-26
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Professionella tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Mattias Arvidsson

Mattias Arvidsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 685 25 92
Mobil:
072 997 20 83
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella samt HR-relaterade tjänster och produkter. Du får nyheter och information via e-post.