HVB Vuxna med missbruk 2019

Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa placeringar för vuxna med missbruk och/eller beroende. Den är tänkt att omfatta platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av behandling och i vissa fall omvårdnad.

Detta ramavtal kommer att ersätta ramavtalet HVB vuxna med missbruk 2016. Befintligt avtal kan förlängas för att säkerställa att avtalslöshet inom området undviks.

Observera att ingen föranmälan krävs till HVB Vuxna med missbruk 2019. Alla som betalar in serviceavgiften för året då upphandlingen annonseras blir med automatik avropsberättigade.

Om upphandlingen

Målet med upphandlingen är att skapa transparens för kvalitet och pris för att underlätta valet av verksamhet vid placeringstillfället. Vi tillhandahåller därför en urvalsdatabas där jämförbar information presenteras och dokumentation från uppföljning med mera presenteras. Vi arbetar också intensivt med avtalsuppföljning och för att skapa en närmre dialog med kommuner, myndigheter och bransch för att utveckla avtalsområdet.

Upphandlingen omfattar övergripande behandlingsplacering, utredningsplacering och omvårdnadsplacering.

Vi upphandlar HVB för vuxna för att vi vet att detta är ett komplext område och en administrativt tung upphandling att genomföra och avtal att förvalta. Intresset att delta i våra nationella ramavtal inom Sociala tjänster ökar för varje upphandling vi genomför inom området. Vi har 7 års erfarenhet av upphandling och förvaltning av HVB för vuxna och vi har samlat på oss en hel del erfarenhet som vi lyfter in i kommande upphandling.

Säkerställ att ni är avropsberättigade

För att vara säker på att din verksamhet kommer kunna använda HVB Vuxna med missbruk 2019 när det är färdigt, kontrollera att ni är avropsberättigade. Ingen föranmälan krävs. Alla som betalar in serviceavgiften för året då upphandlingen annonseras blir med automatik avropsberättigade. Läs om serviceavgiften här.

Tidsplan

Annonseringen är nu avslutad. Vi räknar med att avtalet ska vara på plats i tid innan det nuvarande avtalet löper ut september 2021.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Johan Stenberg

Johan Stenberg

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 685 25 95
Mobil:
072 997 20 95
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.