HVB Barn och unga 2017

Det här är en upphandling som omfattar HVB-hem för externa placeringar av barn och unga med olika behov av akut-, behandlings- och utredningsplacering. Upphandlingen genomförs i eget namn och endast de kommuner som gjort en föranmälan kan delta i upphandlingen. Genom anmälan blir kommunen avropsberättigad part.

Information

Januari 2019: Klart att teckna avtal

Förvaltningsrätten avslog den 7:e januari den ansökan om överprövning som inkommit till domstolen i oktober. Nu har avtalsspärren löpt ut och vi är redo att teckna ramavtal.

Mer information om hur denna process kommer att gå till kommer inom kort.

Oktober 2018: En överprövning har inkommit på upphandlingen HVB Barn och unga 2017. Vi återkommer med mer information när avtalsspärren har löpt ut.

September 2018: Ombudsavtalet HVB Barn och unga 2013 löpte ut 2018-09-02. Under den avtalslösa perioden låter vi urvalsdatabasen ligga kvar för de kommuner som var anslutna till avtalet på ramavtalssidan.

Den beräknade ramavtalsstarten för HVB Barn och unga 2017 är februari 2019, förutsatt att upphandlingen inte blir överprövad.

Om upphandlingen

De kommande ramavtalen ska tillsammans med en urvalsdatabas vara ett stöd i placeringsprocessen. Det ska bli enklare för handläggaren att hitta det bästa boendet utifrån den placerades behov.

Varför upphandlar vi HVB-hem för barn och unga?

Upphandlingar av externa placeringar är komplexa och resurskrävande för en enskild kommun. Detta är vår tredje upphandling av HVB för barn och unga, därför har vi byggt upp specialistkompetens inom området.

Genom att gå med i upphandlingen erbjuds kommunerna:

- Projektledning och genomförande av upphandlingen
- Juridiskt stöd under hela upphandlingsprocessen
- Tillgång till en urvalsdatabas där handläggaren gör urval utifrån individens behov och val för att hitta HVB-hem som passar
- Samordnad uppföljning, administration och förvaltning av ramavtalen under ramavtalsperioden.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering är avslutad och avtalsstart planeras till februari 2019.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jenny Åberg

Avtalsansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 661 62 16
Skicka e-post

Frågor och svar

Vad beror förseningen på?

Vi var tvungna att rekrytera specifika kompetenser för att genomföra denna upphandling vilket gjorde att vi påbörjade upphandlingen sent. Vårt mål är att upphandla med sådan kvalitet så att ni som kunder får ett så välgenomtänkt och användbart avtal som möjligt.

Hur lång tid stoppas upphandlingen vid en överprövning?

Förvaltningsdomstolarnas handläggning av SKIs upphandlingsmål har de senaste två åren varierat mellan två och elva månader. Den genomsnittliga handläggningstiden för våra mål under 2018 är cirka sex månader.

Kan vi avropa efter befintligt ramavtal löpt ut?

Man kan inte avropa på befintligt ramavtal efter att det löpt ut men till stöd ligger urvalsdatabasen kvar. Men i och med att ramavtalet löpte ut 2018-09-02 uppdateras inte längre informationen i databasen. En kommun som hämtar information i databasen gör detta under eget ansvar och uppmanas att vid behov verifiera informationen mot andra källor.

Hur får vi reda på hur det går?

Vi kommer att löpande uppdatera webbsidan med information om utvecklingen, till exempel om upphandlingen blir överprövad.

Hur får vi reda på när vi kan börja avropa på ramavtalet?

När avtalet är klart skapas en ramavtalssida och information om det nya avtalet skickas ut.

SKL Kommentus UC