HPV-vaccin 2018

Denna upphandling avser att tillgodose behovet av HPV-vaccin i hela Sverige. Upphandlingen och det efterföljande avtalet behandlas separat från övriga vacciner i det nationella barnvaccinprogrammet.

Aktuellt - Mars 2019

Upphandlingen är nu avslutad och ramavtalet för HPV-vaccin är tecknat med leverantören Merck Sharp & Dohme Sweden AB (MSD). Det innebär att ramavtalet börjar gälla den 1 september som planerat.

Ramavtalet omfattar Gardasil 9 - det vaccin på marknaden som ger högst skydd. Upphandlingens mål har varit att främja den svenska folkhälsan och säkerställa en trygg vaccinförsörjning av hög kvalitet i Sverige.

Historik

Februari 2019 - Tillfälligt avtal för HPV-vaccin tecknat

GSK har valt att överklaga Förvaltningsrättens dom vilket innebär att Kammarrätten nu ska besluta om målet ska prövas.

För att säkra tillgången på HPV-vaccin i Sverige om processen drar ut på tiden, har SKL Kommentus Inköpscentral den 11 februari valt att teckna ett tillfälligt avtal med Merck Sharp & Dohme Sweden AB (MSD). Avtalet ska fungera som en interimslösning och täcka upp ett eventuellt avtalsglapp ifall det ordinarie avtalet inte hinner komma på plats innan den 1 september i år.

Det tillfälliga avtalet kommer endast träda i kraft om det ursprungliga avtalet inte kan tecknas med MSD innan det befintliga ramavtalet för HPV-Vaccin löper ut. Syftet är att säkra tillgång till HPV-vaccin för det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Januari 2019 - HPV-vaccin vann i Förvaltningsrätten

Den 29 januari meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm att de avslagit den ansökan om överprövning som inkommit mot tilldelningen av HPV-vaccin. Läs Förvaltningsrättens pressmeddelande.

September 2018 - Begäran om överprövning

GlaxoSmithKline AB (GSK) har inkommit med en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten.

September 2018 - Avtal undertecknat

SKL Kommentus Inköpscentral har annonserat sin avsikt att ingå avtal med leverantören Merck Sharp & Dohme Sweden AB (MSD). Upphandlingen sker genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Anledningen till valet av upphandlingsform är att endast det 9-valenta HPV-vaccin som säljs av MSD motsvarar det behov som projektets medicinska expertgrupp har uttryckt.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Arian Mandegari

Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 01
Mobil:
072 746 88 37
Skicka e-post

Klara Diskay

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 84
Mobil:
072 584 74 50
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC