HPV-vaccin 2018

Denna upphandling avser att tillgodose behovet av HPV-vaccin i hela Sverige. Upphandlingen och det efterföljande avtalet behandlas separat från övriga vacciner i det nationella barnvaccinprogrammet.

Aktuellt - Maj 2019

Du kan nu avropsanmäla dig på ramavtalet för HPV-vaccin här. Det börjar dock gälla 1 september.

Aktuellt - Mars 2019

Upphandlingen är nu avslutad och ramavtalet för HPV-vaccin är tecknat med leverantören Merck Sharp & Dohme Sweden AB (MSD). Det innebär att ramavtalet börjar gälla den 1 september som planerat.

Ramavtalet omfattar Gardasil 9 - det vaccin på marknaden som ger högst skydd. Upphandlingens mål har varit att främja den svenska folkhälsan och säkerställa en trygg vaccinförsörjning av hög kvalitet i Sverige.

Historik

Februari 2019 - Tillfälligt avtal för HPV-vaccin tecknat

GSK har valt att överklaga Förvaltningsrättens dom vilket innebär att Kammarrätten nu ska besluta om målet ska prövas.

För att säkra tillgången på HPV-vaccin i Sverige om processen drar ut på tiden, har SKL Kommentus Inköpscentral den 11 februari valt att teckna ett tillfälligt avtal med Merck Sharp & Dohme Sweden AB (MSD). Avtalet ska fungera som en interimslösning och täcka upp ett eventuellt avtalsglapp ifall det ordinarie avtalet inte hinner komma på plats innan den 1 september i år.

Det tillfälliga avtalet kommer endast träda i kraft om det ursprungliga avtalet inte kan tecknas med MSD innan det befintliga ramavtalet för HPV-Vaccin löper ut. Syftet är att säkra tillgång till HPV-vaccin för det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Januari 2019 - HPV-vaccin vann i Förvaltningsrätten

Den 29 januari meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm att de avslagit den ansökan om överprövning som inkommit mot tilldelningen av HPV-vaccin. Läs Förvaltningsrättens pressmeddelande.

September 2018 - Begäran om överprövning

GlaxoSmithKline AB (GSK) har inkommit med en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten.

September 2018 - Avtal undertecknat

SKL Kommentus Inköpscentral har annonserat sin avsikt att ingå avtal med leverantören Merck Sharp & Dohme Sweden AB (MSD). Upphandlingen sker genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Anledningen till valet av upphandlingsform är att endast det 9-valenta HPV-vaccin som säljs av MSD motsvarar det behov som projektets medicinska expertgrupp har uttryckt.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Arian Mandegari

Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 01
Mobil:
072 746 88 37
Skicka e-post

Klara Diskay

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 84
Mobil:
072 584 74 50
Skicka e-post

Ramavtalet börjar gälla första september 2019, men du kan redan nu avropsanmäla dig här.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC