Förskolebyggnader 2018

Trycket efter fler förskolor är stort ute i landets kommuner. Därför gör SKI och SKL en gemensam upphandling av förskolebyggnader. Syftet med kommande ramavtal är att snabbare få fram kostnadseffektiva byggnadslösningar för permanent bruk där barnens behov är i centrum. Lösningarna ska leva upp till pedagogiska krav och ge en trygg miljö som lockar till lek.

Upphandlingen av förskolebyggnader är helt ny och ersätter inte något befintligt ramavtal.

Om upphandlingen Förskolebyggnader 2018

Upphandlingens mål är att ta fram ett ramavtal för nyckelfärdiga, permanenta förskolebyggnader. Det ska även vara möjligt att köpa till färdigställande av utemiljön.

Målbild:

Byggnader i varierande storlek och utformning för att möta olika behov
Låga underhållskostnader
Bra energiprestanda
Anpassningsmöjlighet till lokala förutsättningar när det gäller tomt och planförhållanden
God arbetsmiljö och akustik

Varför upphandlar vi förskolebyggnader?

Flera kommuner måste utöka mängden förskolor eller ersätta äldre byggnader/inhyrda lokaler som inte klarar dagens villkor. Men att själv svara för projektering och upphandling av förskolebyggnader kräver både resurser och specialkompetens. Därför tar vi fram ett färdigt ramavtal som uppfyller alla krav, exempelvis för energi, ventilation och akustik. Med ramavtalet kan vi korta tiden från behov till färdig förskola.

Tidplan för upphandlingen

Det färdiga ramavtalet beräknas vara klart för avrop Q4 2019, förutsatt att upphandlingen inte blir föremål för överprövning.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Bostad och entreprenad

Tipsa en vän

Kontaktperson

Rickard Andersson

Projektledare
Tel:
08 709 59 18
Mobil:
072 539 13 44
Skicka e-post

Leverantörshearing

I september 2018 hölls en öppen leverantörshearing dit anmälda leverantörer var välkomna för att ta del av information om kommande upphandling samt bidra med förslag och idéer till upphandlingen. Presentation som visades på hearingen finns att ta del av nedan. 

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC