Fordonshinder 2020

Med upphandlingen vill vi skapa ett ramavtal för fordonshinder, med syfte att hjälpa våra kunder i arbetet med att skydda kommunerna mot fordonsattacker och liknande händelser.

Upphandlingen är ny, inget befintligt avtal finns.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar olika typer av hinder för olika behov. Med trafikhinder avses fysiska barriärer, till exempel "betongsuggor", blomsterlådor, pollare och andra fysiska barriärer avsedda att påverka, hindra och styra trafik.

De hinder som vi erbjuder är testade enligt en vedertagen metod.

Varför upphandlar vi Fordonshinder 2020?

SKL gick under hösten 2018 ut med en rekommendation till kommunerna att påbörja arbetet med att skydda allmänna platser mot fordonsattacker och liknande händelser.

Vi ser stor nytta med ett ramavtal inom området som kan hjälpa kunderna att välja rätt typ av hinder för rätt plats.

Var med i vår referensgrupp

Vi önskar snarast komma i kontakt med intresserade kommuner för att diskutera deras tankar och behov. Det behöver inte bli några stormöten, utan dialogen kan ske med respektive kommun som kan/vill vara med under upphandlingstiden. Vi kommer att gå ut med en RFI för att få kontakt med leverantörsmarknaden och starta dialogen. Anmäl ditt intresse här.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingsunderlaget har nu gått ut på extern remiss och finns tillgängligt i TendSign här. Sista dag att inkomma med synpunkter i TendSign är 2019-11-26.

Syftet med den externa remissen är att förankra det underlag som SKI avser att annonsera och säkerställa att det uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Annonsering är beräknad till januari 2020, därefter förväntas ramavtalet vara klart för avrop april 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Ylva Bergvall Granqvist

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 13
Mobil:
072 539 97 33
Skicka e-post

Henrik Ellung

Kategoriansvarig gata och park, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 07
Mobil:
076 125 19 25
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.