Entrézoner - fast installerade entrémattor 2019

Upphandlingen omfattar installerad matta, textila golvplattor eller motsvarande som ligger fast under hela avtalsperioden, så kallad entrézon. Det är ett fastmonterat mattsystem med syfte att fånga upp smuts och väta.

Entrézoner var ett anbudsområde i en tidigare upphandling av entrémattor. Eftersom avtal inte kunde tecknas på anbudsområdet så gör vi en ny upphandling på området.

Om upphandlingen

Ramavtalets tjänster ska medverka till ett minskat slitage på golv, bättre hygienisk miljö samt trevligare entrémiljö. Entrézonen ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att den kan anpassas till upphandlande myndighets behov. Entrézonerna ska kunna tillhandahållas genom hyres- och/eller köpeavtal.

Entrézoner kan exempelvis läggas på förskolor, i receptioner med mera.

Upphandlingen omfattar entrézoner, installation, service och support samt eventuella kringtjänster. Upphandlingen omfattar inte köp av lekmattor, heltäckningsmattor, ergonomimattor, lösa entrémattor eller andra mattor avsedda för inredning.

Vi har valt att göra den här upphandlingen för att underlätta för kunden. Fördelen med entrézon framför entrématta är att det blir färre transporter då entrézonen ligger fast i flera år. Dessutom fastnar smuts och väta i entrén.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är annonserad, se annonsen här. Vår målsättning är att ha ett färdigt ramavtal i andra kvartalet 2020.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2020-03-10
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Förbrukningsmaterial

Tipsa en vän

Kontaktperson

Pernilla Viktorsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 28
Mobil:
072-966 19 29
Skicka e-post

I Värmdö kommun har flera förskolor installerat entrézoner. Läs om vårt besök på en av förskolorna.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom kontor och förbrukning, dess varor och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.