Entrézoner - fast installerade entrémattor 2019

Upphandlingen omfattar installerad matta, textila golvplattor eller motsvarande som ligger fast under hela avtalsperioden, så kallad entrézon. Det är ett fastmonterat mattsystem med syfte att fånga upp smuts och väta.

Entrézoner var ett anbudsområde i en tidigare upphandling av entrémattor. Eftersom avtal inte kunde tecknas på anbudsområdet så gör vi en ny upphandling på området.

Om upphandlingen

Ramavtalets tjänster ska medverka till ett minskat slitage på golv, bättre hygienisk miljö samt trevligare entrémiljö. Entrézonen ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att den kan anpassas till upphandlande myndighets behov. Entrézonerna ska kunna tillhandahållas genom hyres- och/eller köpeavtal.

Upphandlingen omfattar entrézoner, installation, service och support samt eventuella kringtjänster. Upphandlingen omfattar inte köp av lekmattor, heltäckningsmattor, ergonomimattor, lösa entrémattor eller andra mattor avsedda för inredning.

Vi har valt att göra den här upphandlingen för att underlätta för kunden. Fördelen med entrézon framför entrématta är att det blir färre transporter då entrézonen ligger fast i flera år. Dessutom fastnar smuts och väta i entrén.

Var med i vår referensgrupp

Ta chansen att vara med i vår referensgrupp och dela med dig av dina erfarenheter och behov. Vi kallar referensgruppen till telefonmöten à en timme per gång ca 3 gånger under upphandlingen med planerad start v. 23. Anmäl dig här.

Tidplan för upphandlingen

Vi beräknar att annonsera Q4 2019. Vår målsättning är att ha ett färdigt ramavtal i andra kvartalet 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Förbrukningsmaterial

Tipsa en vän

Kontaktperson

Pernilla Viktorsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 28
Mobil:
072-966 19 29
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom kontor och förbrukning, dess varor och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.