Dryckesautomater 2017

Vill du ha tillgång till kaffe och dryck på jobbet? Fungerar dryckesautomaten i väntrummet dåligt? Behöver kaffemaskinen ständigt underhåll? Då är det här en upphandling du ska bevaka. Med Dryckesautomater 2017 finns både varma koppar och kalla glas alltid nära till hands.

Information 25 september 2018: Upphandlingen försenad

Upphandlingen av Dryckesautomater 2017 har blivit försenad. Nytt ramavtal beräknas träda i kraft i februari 2019, förutsatt att tilldelningen inte blir överprövad.

Så kan du säkra dina leveranser
Då nuvarande ramavtal Dryckesautomater 2013 löper ut 2018-11-02 rekommenderar vi kunder som handlar på avtalet att omgående se över giltighetstiden på sina befintliga avropsavtal. Förläng dina avropsavtal om det behövs, eller gör nya avrop.

Möjligheten finns att teckna avropsavtal förutsatt att det sker före 2018-11-02, kontakta beställningskontakten hos din leverantör.

Använd det framtagna underlaget!
Vi vill säkerställa att du får dina leveranser under den avtalslösa perioden fram till dess att nytt avtal är på plats. Därför har vi tagit fram en särskild vägledning du kan använda vid avrop för successiva leveranser. Denna ligger under Stöddokument till höger, där har vi även sammanställt ett antal frågor och svar som kan vara till hjälp.

Vi är tacksamma om du även vidarebefordrar denna information i din organisation till alla berörda enheter.

Vi beklagar situationen och återkommer löpande med information om upphandlingens status.

Har du frågor vänligen vänd dig till kundsupport 08-525 029 96 ski-kundsupport@sklkommentus.se

Om upphandlingen Dryckesautomater 2017

Precis som befintligt avtal omfattar upphandlingen

  • kaffemaskiner
  • vattenautomater

inklusive service och produkter.

Upphandlingen fokuserar på hållbarhet. Det gäller för såväl elanvändning, produkternas ursprung och odling samt arbetsrättsliga villkor.

Varför upphandlar vi dryckesautomater?

Påfyllda, fungerande dryckesmaskiner är en viktig del av många arbetsplatser, skolor, mottagningar och offentliga platser. Här adderar vi också ett hållbarhetsperspektiv till tjänsten. Vi tänker på miljö- och klimatpåverkan samt bevakar etiska och sociala krav i hela produktionsledet. Du som användande kund blir garanterad ett avtal där mycket redan är säkerställt.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering av upphandlingen sker i oktober 2018. Ramavtalsstart beräknas till februari 2019.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2018-11-25
  • Status: Pågående

Tipsa en vän

Kontaktperson

Nina Lindoff

Upphandlare
Tel:
040 661 62 25
Skicka e-post
SKL Kommentus UC