Digitala och fysiska utskickstjänster 2019

Upphandlingen av Digitala och fysiska utskickstjänster 2019 har som mål att säkerställa att behovet av tjänster för digitala och fysiska utskick tillgodoses. Detta inkluderar fortsatt möjlighet till nyttjande av tjänst för digitala utskick via Mina meddelanden. Ramavtalet ska upphandlas med digitaliseringens möjligheter som drivkraft.

Kommande ramavtal ska ersätta befintligt avtal Utskriftstjänster 2014-3 som löper ut 2021-01-15.

Tidplan för upphandlingen

Inför kommande upphandling har Inköpscentralen bjudit in leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till förfrågningsunderlag med bilagor i en extern remiss. Den externa remissen är nu avslutad.

Förfrågningsunderlaget beräknas annonseras tidigt i kvartal 3, 2020. Beräknad avtalsstart är sen höst 2020 (med reservation för eventuell överprövning).

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Digitala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Hanna Sandström

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 19
Mobil:
072 997 20 88
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom IT och digitalisering dess produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.