Digitala och fysiska utskickstjänster 2019

Upphandlingen av Digitala och fysiska utskickstjänster 2019 har som mål att säkerställa så att behovet av utskriftstjänster och nyttjande av Mina Meddelanden tillgodoses genom ett nytt, aktuellt, relevant och användarvänligt ramavtal. Detta ska göras med digitaliseringens möjligheter som drivkraft.

Information december 2019

Upphandlingen byter namn från Utskriftstjänster 2019, till Digitala och fysiska utskickstjänster 2019. Kommande ramavtal ska ersätta befintligt avtal Utskriftstjänster 2014-3 som löper ut 2021-01-15.

Om upphandlingen

Utskriftstjänster (pappersutskrifter)

Leverantören tar emot dina filer och ombesörjer utskrift, kuvertering, sortering och distribution av försändelser i pappersform. Såväl traditionella fakturor som e-, Sve- och ePostfakturor kan hanteras.

Mina Meddelanden

Med denna tjänst kan du genom leverantören skicka digital post till privatpersoner och företag. Leverantören förmedlar informationen via Mina Meddelanden som är Skatteverkets infrastruktur för digitala försändelser. Mottagaren får posten säkert och samlat i en digital brevlåda som kan öppnas och läsas oberoende av tid och plats.

Angränsande projekt

I förstudien till Utskriftstjänster 2019 bevakas särskilt frågor som är kopplade till det pågående projektet ”Säker Digital Kommunikation” (SDK) som drivs av Inera och SKL. Huvudfrågan för förstudien i detta avseende är att se över om det finns beröringspunkter med projektet och det förväntade resultatet av SDK som kan behöva hanteras i ramavtalet för Utskriftstjänster 2019.

Var med i vår referensgrupp

Med hänsyn till den beskrivna målsättningen för upphandlingen är det viktigt för oss att få kontakt med kommuner och regioner som kan bidra med hur behoven ser ut. Särskilt intressant för oss är att få kontakt med er som har använt och avropat från nuvarande ramavtal Utskriftstjänster 2014-3. Det är även intressant att få kontakt med er som aktivt har valt att inte använda det nuvarande ramavtalet samt er som är intresserade av att börja avropa de tjänster som ramavtalet kommer att omfatta.

Vi planerar att ha ca 3-4 möten med referensgruppen under hösten 2019. Mötena kommer att ske via Skype och pågå i cirka 1-2 timmar per tillfälle. Vill du vara med i gruppen? Anmäl dig här.

Tidplan för upphandlingen

Förfrågningsunderlaget beräknas att annonseras omkring februari-mars 2020. Beräknad avtalsstart är sen höst 2020 (med reservation för eventuell överprövning).

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Digitala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Hanna Sandström

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 19
Mobil:
072 997 20 88
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom IT och digitalisering dess produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.