Datakommunikation Sjunet 2018

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät, fristående från internet, för organisationer som är verksamma inom vård- och omsorgssektorn i Sverige. Det är anpassat för de höga krav på tillgänglighet, stabilitet och överföringshastighet som ställs inom vård och omsorg. Sjunet har en garanterad tillgänglighet och används för att sprida verksamhetskritisk information.

Kommande ramavtal ska ersätta det befintliga avtalet Datakommunikation 2014.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar tillhandahållande av kommunikationsnätet Sjunet, samt separata privata segment och internetanslutningar.

Utöver upphandlande myndigheter ska även andra aktörer som bedriver vård och omsorg, eller tillhandahåller produkter och tjänster inom sektorn kunna ansluta sig till Sjunet till de villkor som följer av ramavtalet.

Information april 2020

Vårt ramavtal Datakommunikation 2014 löper ut den 22 maj. Upphandlingen av nästa version av ramavtalet, Datakommunikation Sjunet 2018, pågår och vi planerar tilldela i början av maj för att därefter skriva nytt ramavtal.

Om avtalstecknandet försenas, t.ex. på grund av en överprövning eller annan oförutsedd händelse, riskerar vi att stå avtalslösa under en period och under den perioden kan inga nya kontrakt tecknas. Vi rekommenderar därför våra kunder som har befintliga kontrakt att omgående se till att kontrakten gäller även efter det att ramavtalet löpt ut. Ett kontrakt kan löpa upp till 12 månader efter det att ramavtalet slutat gälla.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen har annonserats. Vår målsättning är att ha ett avtal på plats under andra kvartalet 2020.

Information februari 2020: Upphandlingen har bytt namn från Datakommunikation 2018 till Datakommunikation Sjunet 2018. Detta för att det är den viktigaste delen av kommande ramavtal. Genom att lägga till Sjunet i namnet hoppas vi göra det enklare för er som ska beställa Sjunet-anslutningar att hitta rätt.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jesper Nyreröd

Affärsrådgivare, AffärsConcept
Tel:
08 709 55 54
Mobil:
072 889 91 84
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom IT och digitalisering dess produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.