Datakommunikation Sjunet 2018

Upphandlingens exakta omfattning och utformning kommer att fastställas i förstudien och mer information kommer att uppdateras här efterhand.

Kommande ramavtal ska ersätta det befintliga avtalet Datakommunikation 2014.

Information februari 2020: Upphandlingen har bytt namn från Datakommunikation 2018 till Datakommunikation Sjunet 2018. Detta för att det är den viktigaste delen av kommande ramavtal. Genom att lägga till Sjunet i namnet hoppas vi göra det enklare för er som ska beställa Sjunet-anslutningar att hitta rätt.

Var med i vår referensgrupp

När vi påbörjar förstudien kommer vi att bjuda in kunder och leverantörer att vara med och bidra till upphandlingen med sina erfarenhet och behov.

Tidplan för upphandlingen

Vår målsättning är att ha ett avtal på plats under andra kvartalet 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jesper Nyreröd

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
087095554
Mobil:
0728899184
Skicka e-post

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom IT och digitalisering dess produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.