Beläggningsarbeten 2018

Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsentreprenader med ett heltäckande utbud av tillhörande produkter och tjänster avseende gator, vägar, cykelbanor, parkeringsplatser, etc. inom alla kommungränser i Sverige. Denna ramavtalsupphandling omfattar gator och vägar och övriga hårdgjorda ytor som ägs och drivs av en kommun eller ett kommunalt bolag. Upphandlingen omfattar drifts- och underhållsåtgärder samt ometablering avseende befintliga hårdgjorda ytor. I ramavtalet ingår alltså inte nyetablering av gator och vägar.

Bild på väg som asfalteras

Det färdiga ramavtalet ska ersätta Beläggningsarbeten 2015.

Varför upphandlar vi beläggningsarbeten?

Asfalt är ett material som slits och ändrar karaktär i takt med att den åldras. För att vidmakthålla en god standard på kommunernas vägnät är en årlig reinvestering av befintlig beläggning en viktig åtgärd. Vid utebliven eller minskad beläggningsåtgärd ökar slitaget över en acceptabel nivå, och förekomsten av potthål och andra följdskador på vägkroppen ökar.

Förekomst av skador och akuta insatser innebär även större kostnader och brister i funktion som påverkar dem som bor och verkar i kommunen negativt.

Tidplan för upphandlingen

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2020-11-16
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Henrik Nottorp

Henrik Nottorp

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 685 25 90
Mobil:
072 999 24 38
Skicka e-post

Avtalsnytt

Få alla nyheter om våra ramavtal via e-post.