Beläggningsarbeten 2018

Upphandlingens syfte är att tillgodose ett ramavtal för hela beläggningsområdet. Upphandlingen omfattar underhållsbeläggningar, nybyggnadsbeläggningar som inte upphandlas i särskilda entreprenader samt vägmarkeringar på i entreprenaden ingående beläggningar.

Det färdiga ramavtalet ska ersätta Beläggningsarbeten 2015, som löper ut i juni 2020.

Varför upphandlar vi beläggningsarbeten?

Asfalt är ett material som slits och ändrar karaktär i takt med att den åldras. För att vidmakthålla en god standard på kommunernas vägnät är en årlig reinvestering av befintlig beläggning en viktig åtgärd. Vid utebliven eller minskad beläggningsåtgärd ökar slitaget över en acceptabel nivå, och förekomsten av potthål och andra följdskador på vägkroppen ökar.

Förekomst av skador och akuta insatser innebär även större kostnader och brister i funktion som påverkar dem som bor och verkar i kommunen negativt.

Var med i vår referensgrupp

För att våra upphandlingar och ramavtal ska bli så bra som möjligt tar vi gärna till oss extra sakkunskap. Därför kallar vi samman en referensgrupp till varje upphandling. Gruppen bidrar till upphandlingsdokumentet, och medverkar till att upphandlingen stämmer överens med de behov som finns hos kunderna. Hjälp oss vidga perspektiven och lägga vikt vid rätt saker! Är du intresserad av att delta i referensgruppen, anmäl ditt intresse här.

Tidplan för upphandlingen

Delområde 1 södra Sverige annonserad. Annonseringen hittar du här. Ramavtalet beräknas vara klart för avrop under Q2 2020.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2020-02-28
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Henrik Nottorp

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Skicka e-post

Avtalsnytt

Få alla nyheter om våra ramavtal via e-post.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.