Banktjänster 2018 - Betalningstjänster inkl. infrastruktur

Målet med upphandlingen Banktjänster 2018 är ett ramavtal som tillgodoser ert helhetsbehov av banktjänster med hänsyn till ny utveckling, digitalisering och effektiva lösningar.

Kommande avtal ska ersätta Banktjänster 2015 som löper ut i april 2020.

Om upphandlingen Banktjänster 2018

Upphandlingen omfattar fyra anbudsområden:

Anbudsområde 1 Betalningstjänster, inkl. infrastruktur - Tilldelningsbeslut meddelar 2020-01-09

I anbudsområdet ingår följande tjänster:

 • Koncernkonto med kredit
 • In- och utbetalningar
 • Löneförmedlingstjänster
 • E-faktura (till privatperson)
 • Övriga banktjänster (ex. fondkonto, valutakonto)
 • Internetbank
 • Betalkort med upphandlande myndighets betalningsansvar
 • Betalkort med privat betalningsansvar

Anbudsområde 2 Kortinlösen och betalterminaler - Avbruten, ny upphandling kommer annonseras

I anbudsområdet ingår följande tjänster:

 • Inlösen och insättning på anvisat konto för korttransaktioner
 • Betalterminaler

Anbudsområde 3 Laddningsbara förbetalda kort - Avbruten

Tjänsten innehåller kort som kan laddas flera gånger genom förskottsfinansiering

Anbudsområde 4 Laddningsbara efterbetalda kort - Avbruten

Tjänsten innehåller kort som kan laddas flera gånger. Belopp faktureras i efterskott.

Tidplan för upphandlingen

Inköpscentralen meddelade tilldelningsbeslut för anbudsområde 1 Betalningstjänster inkl. infrastruktur, den 9 januari 2020. Målsättning är att ha ett nytt avtal på plats till april 2020.

Anbudsområde 2 Kortinlösen och Betalterminaler avbröts den 25 november 2019 på grund av bristande konkurrens. Vår målsättning är att annonsera ny upphandling gällande Kortinlösen och betalterminaler inom en snar framtid och därmed även ha ett nytt avtal till april 2020.

Anbudsområde 3 Laddningsbara förbetalda kort och anbudsområde 4 Laddningsbara efterbetalda kort avbröts den 25 november 2019 då inga anbud inkommit. Efter dialog med leverantörer har Inköpscentralen beslutat att inte genomföra någon ny upphandling för dessa delområden då det i nuläget inte finns förutsättningar för detta.

Om upphandlingen

 • Status: Pågående
 • Upphandlingsområde: Finansiella tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Charlotte Dagnäs

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 86
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom finansiella samt HR-relaterade tjänster och produkter. Du får nyheter och information via e-post.