AV-produkter och tjänster 2018

Upphandlingen av videokonferenslösningar med tillhörande produkter och tjänster fyller ett stort behov hos företag och verksamheter. Möten och konferenser där alla deltagare är på olika platser kräver ny teknik och kompletta lösningar för ljud och bild.

Upphandlingen har bytt namn från Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2018, till AV-produkter och tjänster 2018. Kommande ramavtal ska ersätta Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013 som löpte ut i juni 2019.

Om upphandlingen AV-produkter och tjänster 2018

Upphandlingen omfattar:

1. Helhetslösningar (tjänster och produkter) - ramavtal är tecknat med AVS Sverige AB och Loudnbright Systemintegration AB.
2. Avrop av produkter från webbutik - Supplies Team AB har ansökt om att ramavtalet för anbudsområde 2 ska ogiltigförklaras. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd och handläggning pågår. Se ramavtalssidan för mer information om status.
3. Rum för medicinsk bild och videokonferens

Klicka här för att komma till ramavtalssidan där det finns ytterligare information

Tidplan för upphandlingen

Inköpscentralen har tidigare meddelat att en anbudsgivare har ansökt om överprövning avseende anbudsområde 1 i upphandlingen. Den 16 mars meddelade Förvaltningsrätten dom i målet och avslog ansökan om överprövning. Anbudsgivaren överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten som den 15 april meddelade att anbudsgivaren inte får prövningstillstånd och att den förlängda avtalsspärren hävs. Detta innebär att Inköpscentralen kan ingå avtal avseende anbudsområde 1. Samma anbudsgivare har ansökt om att ramavtalet för anbudsområde 2 ska ogiltigförklaras. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd och handläggning pågår.

Delområde 3 är igång, du kan läsa mer på ramavtalssidan.

Vi uppdaterar texten så fort vi har ny information.

Om upphandlingen

  • Status: Överprövad
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Sophia Klang Törnberg

Affärsrådgivare, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 55
Mobil:
072 539 97 28
Skicka e-post