Planerade och pågående upphandlingar

Denna sida ger en överblick över våra planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är annonserad, överprövad eller blivit avbruten i listan nedan. Kommande års upphandlingar lanserar vi i slutet av varje kalenderår med vår upphandlingsplan.

Upphandlingsplan för 2019

Planerade upphandlingar och ramavtal 2019-2022. Läs mer eller ladda ner planen i pdf-format.

Läs om hur våra upphandlingar går till

Följ med på hela vägen fram till färdigt ramavtal - steg för steg.

Få svar på vanliga upphandlingsfrågor

Har du undringar om upphandling? Se svaren på några av frågorna vi ofta får.

Status:

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart Kategori
Dryckesautomater 2017
Till ramavtalet
Överprövad - - Fastighetsnära varor och tjänster
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018 Överprövad - - Regionala upphandlingar
Tryckeritjänster STIC 2018 Överprövad - - Regionala upphandlingar