Serviceavgiften: biljetten till att använda våra ramavtal

För att bli kund och handla på våra ramavtal måste du som upphandlingsansvarig betala en serviceavgift till oss. Alla kommuner, regioner och kommunala bolag kan bli kund hos oss.

Plånbok Serviceavgift

I slutet på varje år skickar vi ut en faktura på 1 000 kronor till upphandlingsansvariga, kommunchefer, regiondirektörer eller bolagens VD. Serviceavgiften innebär en möjlighet, men inte skyldighet, att använda kommande ramavtal som annonseras under det följande året.

Kommunen ser till att skolorna blir avropsberättigade

Att vara avropsberättigad på ett ramavtal betyder att man har rätt att använda avtalet. Listan över avropsberättigade på varje ramavtal baseras på de som betalt in serviceavgiften, samt de som avstegsanmält sig.

Genom att betala serviceavgiften för 2018 blir alla som ingår i myndigheten eller enheten (till exempel skolor, äldreboenden, vårdmottagningar, bibliotek, barnomsorg) avropsberättigade på alla ramavtal som annonseras det året, exempelvis ramavtalet Fordon 2018.

Betala serviceavgiften i efterhand

Har du som betalningsansvarig inte betalt serviceavgiften vid årsskiftet kan du betala in den senare genom att mejla ekonomi@sklkommentus.se. Alla som ingår i din verksamhet blir då avropsberättigade på upphandlingarna vi annonserar från och med det datum du ansluter dig.

Kommentarer (2)

Skriv en kommentar