Serviceavgiften: biljetten till att använda våra ramavtal

Alla svenska kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag kan bli kunder och handla på våra ramavtal genom att betala en serviceavgift till oss.

Plånbok Serviceavgift

I slutet av varje år skickar vi ut en faktura på 1 000 kronor till upphandlingsansvariga, kommunchefer, landstingsdirektörer, regiondirektörer eller bolagens VD. Fakturan för serviceavgiften innebär möjlighet, men inte skyldighet, att använda kommande ramavtal som annonseras under det följande året.

Kommunen ser till att skolorna blir avropsberättigade

Att vara avropsberättigad på ett ramavtal betyder rätt till att nyttja avtalet. Listan över avropsberättigade på varje ramavtal baseras på de som betalt serviceavgiften, samt de som avstegsanmält sig.

Är serviceavgiften för 2018 betald blir alla som ingår i myndigheten eller enheten (bland annat skolor, äldreboenden, vårdmottagningar, bibliotek, barnomsorg) avropsberättigade på exempelvis ramavtalet Fordon 2018.

Betala serviceavgiften i efterhand

Skulle du som betalningsansvarig inte betalt serviceavgiften vid årsskiftet kan du betala in den senare genom att mejla ekonomi@sklkommentus.se. Alla som ingår i din verksamhet blir då avropsberättigade på upphandlingarna vi annonserar från datumet du ansluter dig.

Kommentarer (2)

[christina.ebbersten@sklkommentus.se]

1. Skrivet den 15 april 2019 kl. 16.20

Hej Abaseen Torakai,
Du kan vända dig till kundsupport med dina frågor på
telefon: 08 525 029 96 eller
e-post: ski-kundsupport@sklkommentus.se
Vänliga hälsningar, Christina

Abaseen Torakai

2. Skrivet den 10 april 2019 kl. 11.33

Behöver mer info vad gäller privata aktörer.

Skriv en kommentar