Serviceavgiften: biljetten till att använda våra ramavtal

Alla svenska kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag kan bli kunder och handla på våra ramavtal genom att betala en serviceavgift till oss.

Plånbok Serviceavgift

I slutet av varje år skickar vi ut en faktura på 1 000 kronor till upphandlingsansvariga, kommunchefer, landstingsdirektörer, regiondirektörer eller bolagens VD. Fakturan för serviceavgiften innebär möjlighet, men inte skyldighet, att använda kommande ramavtal som annonseras under det följande året.

Kommunen ser till att skolorna blir avropsberättigade

Att vara avropsberättigad på ett ramavtal betyder rätt till att nyttja avtalet. Listan över avropsberättigade på varje ramavtal baseras på de som betalt serviceavgiften, samt de som avstegsanmält sig.

Är serviceavgiften för 2018 betald blir alla som ingår i myndigheten eller enheten (bland annat skolor, äldreboenden, vårdmottagningar, bibliotek, barnomsorg) avropsberättigade på exempelvis ramavtalet Fordon 2018.

Betala serviceavgiften i efterhand

Skulle du som betalningsansvarig inte betalt serviceavgiften vid årsskiftet kan du betala in den senare genom att mejla ekonomi@sklkommentus.se. Alla som ingår i din verksamhet blir då avropsberättigade på upphandlingarna vi annonserar från datumet du ansluter dig.

Kommentarer (4)

Åsa Winkler

1. Skrivet den 7 november 2018 kl. 11.30

Hej!

Mellanskånes Renhållnings AB, Org. nr. 556214-7800
önskar bli kund hos er.

Fakturaadressen är:
Mellanskånes Renhållnings AB
Box 94
241 22 Eslöv

MVH
Åsa Winkler
vd

Patrik Haasma

2. Skrivet den 30 oktober 2018 kl. 08.48

Karlstads El- och Stadsnät AB önskar bli kund och få en möjlighet att nyttja era ramavtal.
Fakturaadress:
Karlstads El- och Stadsnät AB
ref kod: PKHA00
Box 5050
650 05 KARLSTAD

Med vänlig hälsning
Patrik Haasma
ekonomichef

carin Skarman

3. Skrivet den 17 oktober 2018 kl. 09.27

Hej,

Karlstads Bostads AB org nr 556041-7916 önskar bli kunder.

Fakturaadressen är:
Karlstads Bostads AB
Box 5058
650 05 Karlstad

Märk fakturan med referenskod CNSN07

Med vänlig hälsning,
Carin Skarman VD

Anna Lööf Falkman

4. Skrivet den 10 oktober 2018 kl. 13.28

Hej,

Mariebergsskogen AB org nr 556061-6459 önskar bli kunder.

Fakturera:
Mariebergsskogen AB
ref. MAAN 71
Box 5102
65005 Karlstad

Med vänlig hälsning,
Anna Lööf Falkman, vd

Skriv en kommentar