NAGI - nöjd anbudsgivarindex

Hösten 2017 startade SKL Kommentus Inköpscentral upp ett nytt sätt att mäta och fånga upp anbudsgivarnas syn på vår upphandlingsverksamhet, genom något vi kallar NAGI - Nöjd Anbudsgivarindex.

Vad är NAGI?

NAGI har tagits fram i samarbete med branschorganisationer och företag. NAGI är en enkät som skickas ut efter tilldelningsbeslut till alla företag som har valt att titta på våra upphandlingar, både de som lämnat anbud och de som valt att inte göra det. Resultatet av enkäten används för att bedriva ett leverantörsdrivet utvecklingsarbete i syfte att förbättra vår upphandlingsverksamhet.

Hur går det till?

Företag som har tittat på våra upphandlingar bjuds in att svara på ett antal frågor om upphandlingen. Påståendena värderas mellan 1-10 och vägs sedan samman till ett snitt för varje enskild upphandling. På så sätt kan vi få en överblick över vilka upphandlingar vi har prickat rätt eller mindre rätt med, utifrån våra värdeord: schyssta, vassa, relevanta och nyfikna. Frågorna i enkäten är kopplade till värdeorden, exempelvis om företagen har förtroende för oss och anser att vi varit relevanta och tydliga i vårt upphandlingsunderlag.

Hur används resultatet?

Företagens synpunkter når våra upphandlingsteam som diskuterar NAGI-resultatet med fokus på hur vi kan förbättra oss till nästa gång. Vi är mycket tacksamma för de synpunkter som inkommer.

Hur togs modellen fram?

Under 2017-2018 testade vi att skicka ut NAGI vid olika tidpunkter i upphandlingsprocessen för att se när det är bäst att skicka ut enkäten för att få så relevanta svar och hög svarsfrekvens som möjligt. Vi skickade ut enkäten både efter sista anbudsdag samt några dagar efter tilldelningsbeslutet. Den stora skillnaden vi märkte var att svarsfrekvensen var högre (8 % högre) när vi skickade ut efter tilldelningsbeslut. Vi har därför beslutat att NAGI-enkäten fortsättningsvis ska skickas ut senast tio dagar efter tilldelningsbeslutet.