Krav på E-handel

I samtliga av våra upphandlingar ställer vi krav på att du som leverantör ska kunna erbjuda e-handel till avropande myndigheter och enheter. Du ska även kunna tillhandahålla listor i pricat-format.

E-handel innebär att elektroniskt utväxla affärsdokument mellan dig som leverantör och beställare. Syftet med e-handel är att via datorstöd effektivisera hela affärsprocessen från prislista till faktura. Som leverantör tar du emot en Sveorder, order via e-post eller via en anvisad webbplats.

Följ öppen standard för e-handel

Vid införsel av e-handel ska du följa den öppna standard för elektronisk handel som finns på marknaden. Den är baserad på internationell standard och används inom den offentliga sektorn i Sverige idag.

Standarden täcker olika affärsprocesser/affärsscenarier och har den gemensamma benämningen SFTI (ibland SFTI/ESP). SFTI står för Single Face to Industry. SFTI, som är en samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten, bedriver ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Svefaktura

Som leverantör ska du skicka en elektronisk faktura, helst i formatet Svefaktura. Alternativt kan du mata in fakturan på en av avroparen anvisad webbplats. Fakturan kontrolleras därefter av den avropande myndigheten/enheten för godkännande och utbetalning.
Mer information om Sveorder och Svefaktura finns på SFTI:s webbplats, www.sfti.se. Här finns även specifikationer och handledningar. För frågor går det bra att kontakta SFTI:s tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se.

Tillhandahåll sortimentet i pricat-format

Avropande myndigheter och enheter ska på begäran kunna få upphandlat sortiment i pricat-format. Det innebär att du som leverantör ska kunna tillhandahålla detta

Sker ändringar i sortimentet, exempelvis prisjusteringar, ska den avropande myndigheten eller enheten automatiskt erhålla en ny uppdaterad lista i pricat-format.

Pricat - ett elektroniskt meddelande

Pricat står för Price & Sale Catalog, och är ett elektroniskt meddelande som leverantören skickar till avropande myndighet eller enhet.

Meddelandet innehåller produkt- och avtalsinformation. Grundstrukturen följer ett standardiserat format utarbetat av en internationell organisation som heter GS1.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar